Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Tragiske Værker

Shakspeare, William: Tragiske Værker, (1807-16, dramatik, engelsk) BD4:sp379
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom
oversat af Peter Wulff, f 1774
Detaljer
Tragiske Værker. ♦ Kbh., Brummer, 1807-1825. 1.-9. Deel
kollaps Noter
 note til oversat titel Deel 1-4, 1807-16, oversat af Peter Foersom alene.
 note til oversat titel Deel 5, 1818, oversat af Peter Foersom og P.F. Wulff.
 note til oversat titel Deel 6-9, 1818-25, oversat af P.F. Wulff alene.
 note til oversat titel Med Shakespeares kobberstukne portræt i sidste Deel.
 note til oversat titel Anden af Oversætteren giennemseete og forbedrede Udgave. ♦ Kbh., 1811. 1. Deel [Indeholder kun Hamlet].
 url Fuld visning af oversættelsen (1.-3., 5.-8. Deel) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen (3. Deel) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Shakspeare, William: Hamlet. 252 sider (1807, dramatik)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden af Oversætteren giennemseete og forbedrede Udgave. ♦ Kbh., 1811. 1. Deel [Indeholder kun Hamlet].
[1b] Shakspeare, William: Julius Cæsar. 157 sider (1807, dramatik)
1878 i: Dramatiske Værker [8a] Senere udgave: Julius Cæsar
1936 Senere udgave: Julius Cæsar. Ved Jess Skovgaard. ♦ Hirschsprung, 1936. 152 sider
1942 Senere udgave: Julius Cæsar. Ved Jes Skovgaard. 2. Opl. ♦ Hirschsprung, 1942. 92 sider
1959 indgår i: Hamlet [b] Senere udgave: Julius Cæsar
[2a] Shakspeare, William: Kong Lear. Side 1-? (1811, dramatik)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
[2b] Shakspeare, William: Romeo og Julie. Side ?-424 (1811, dramatik)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
[3a] Shakspeare, William: Kong Richard den Andens Liv og Død. 165 sider (1815, dramatik)
[3b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider (1815, dramatik)
originaltitel: King Henry the Fourth (first part)
1816 i: Tragiske Værker [4a] Samhørende, fortsættes af (2. del): Kong Henrik den Fierde. Anden Deel. 236 sider
1862 i: Dramatiske Værker [3] Senere udgave: Kong Henrik den Fjerde. Del 1-2. 286 sider
1877 i: Dramatiske Værker [2] Senere udgave: Kong Henrik den Fjerde. 1-2
1900 i: Udvalgte dramatiske Værker [1c] Senere udgave: Første Del af Henrik den Fjerde
1901 Senere udgave: Kong Henrik IV. Købmanden i Venedig. Hamlet. Ved Niels Møller. Med talrige Illustrationer. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 244 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1928 i: Dramatiske værker [5] Senere udgave: Første Del af Kong Henrik den Fjerde. ♦ Schultz, 1928. 146 sider. Pris: kr. 3,25
1950 Senere udgave: Henry IV. Part one. Ved O. J. Madsen. ♦ Gad, 1950. 164 sider, 1 tavle. Pris: kr. 8,50
1958 Senere udgave: Henrik IV
1969 Senere udgave: Henrik IV. Første Del. Et historisk Skuespil. Overs. og kommenteret af V. Østerberg
kollaps Noter
[4a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Fierde. Anden Deel. 236 sider (1816, dramatik)
1815 i: Tragiske Værker [3b] Samhørende, 2. del af: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider
[4b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Femte. 224 sider (1816, dramatik)
[5] Shakspeare, William: Kong Henrik den Siette. Første, anden Deel. 346 sider (1818, dramatik)
[6a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Siette. Tredie Deel. Side 1-? (1818, dramatik)
[6b] Shakspeare, William: Kong Richard den Tredie. Side ?-410 (1818, dramatik)
[7a] Shakspeare, William: Othello. Side 1-? (1819, dramatik)
[7b] Shakspeare, William: Coriolan. Side ?-446 (1819, dramatik)
[8a] Shakspeare, William: Kong Johan. Side [1]-138 (1821, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [139]-148: Om Kong Johan.
 note til oversat titel Side 149-54: Noter til Kong Johan.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books
[8b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Ottende. Side [155]-348 (1821, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books
[9a] Shakspeare, William: Cymbeline. Side 1-? (1825, dramatik)
[9b] Shakspeare, William: Som det behager Eder. Side ?-386 (1825, dramatik)
originaltitel: As you like it
1850 Senere udgave: Livet i Skoven. Romantisk Lystspil i 4 Acter. En Bearbeidelse af Shakspeare's "As you like it" ved S. Beyer. ♦ Schubothe, 1850. 93 sider. Pris: 36 Sk.
1850 i: Dramatiske Værker [9a] Senere udgave: Som det behager Eder. Side 1-123
1869 i: Dramatiske Værker [13b] Senere udgave: Som man behager. Side 177-304
1879 i: Dramatiske Værker [13b] Senere udgave: Som man behager
1953 indgår i: Skuespil [c] Senere udgave: Som man behager eller Livet i Skoven

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.