Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Romeo og Julie

Weisze, Christian Felix: Romeo og Julie, (1777, dramatik, engelsk) BD4:sp372
af Christian Felix Weiße (1726-1804, sprog: tysk)
baseret på værk af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
Detaljer
Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
originaltitel: Romeo und Julie, 1767
kollaps Noter
 note til oversat titel Overskou skriver om Rahbeks oversættelse, præsenteret for Det dramatiske Selskab 25. december 1777 af Rosing: "Med Hensyn til den Selskabet tilstillede Oversættelse af "Romeo og Julie", da vilde han, uagtet han havde sammenlignet den baade med Originalen og den trykte tidligerer Oversættelse (af en Kjøbmand Hoffman, udkommen 1771) ..." [Årstallet 1771 må være en fejl].
 url teater Overskou, bind 3, side 108.  Link til ekstern webside Overskous Teaterhistorie
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave fra 1776, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital, starter på scan side 101
 anmeldelse Lisbet Jørgensen: Frederik Schwarz, 1997. Side 122.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Shakespeares Romeo og Julie, side 119-37.
Oversigt over andre udgaver:
1811 i: Tragiske Værker [2b] Senere udgave: Romeo og Julie. Side ?-424
1828 Senere udgave: Romeo og Julie. Sørgespil [i 5 Acter]. Indrettet for den danske Skuesplads [af Pet. Thun Foersom og Ad. Engelbr. Boye]. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 6)
1861 i: Dramatiske Værker [1a] Senere udgave: Romeo og Julie. Side 1-138
1878 i: Dramatiske Værker [6a] Senere udgave: Romeo og Julie
1887 Senere udgave: Romeo og Julie. Overs. af E. Lembcke. 3. gjennemsete Udg.
1887 Senere udgave: Rómeó og Júlía. Sorgarleikur. Matth. Jochumsson hefur Íslenzkað. ♦ Reykjavík, 1887.
1888 Senere udgave: Romeo og Julie. Tragedie i 5 Akter. Overs. af V. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 136 sider
1900 i: Udvalgte dramatiske Værker [1b] Senere udgave: Romeo og Julie
1927 i: Dramatiske værker [1] Senere udgave: Romeo og Julie. En Tragedie. ♦ Schultz, 1927. 148 sider. Pris: kr. 3,25
1957 Senere udgave: Romeo og Julie. [Af] William Shakespeare. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1957. [48] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1962 Senere udgave: Romeo og Julie
1969 Senere udgave: Romeo og Julie. Overs. og forsynet med indledning, noter og kommentarer af Johannes Sløk
1969 Senere udgave: Romeo og Julie
1972 indgår i: Fortællinger fra Shakespeares verden [s134] Senere udgave: Rome og Julie. Side [134]-59

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.