Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Hamlet

Shakespear: Hamlet, (1777, dramatik, engelsk) BD4:sp379
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Johannes Boye
Detaljer
Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Shakespeares Hamlet, side 149-78.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017  Web link link til hele listen Side 59-63.
Oversigt over andre udgaver:
1807 i: Tragiske Værker [1a] Senere udgave: Hamlet. 252 sider
1834 i: Udvalgte Sørgespil [a] Senere udgave: Hamlet. Prince af Danmark. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 160 sider
1859 i: Dramatiske Værker [a] Senere udgave: Hamlet
1864 i: Dramatiske Værker [5a] Senere udgave: Hamlet. Prinds af Danmark. Side 1-?
1878 i: Dramatiske Værker [10a] Senere udgave: Hamlet
1878 Senere udgave: Hamlet. Dana-prins. Sorgarleikur í ísl. þýðingu eptir Math. Jochumsson. ♦ Reykjavik, Thorgrimsson, 1878
1887 Senere udgave: Hamlet. Prinds af Danmark. Overs. af E. Lembcke. 3. Udg. ♦ Schubothe, 1887.
1887 Senere udgave: Hamlet. Prins af Danmark. Tragedie i 5 Akter af William Shakspeare. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1887]. 152 sider
1901 indgår i: Kong Henrik IV [s145] Senere udgave: Hamlet, Prins af Danmark. Side [145]-244
1902 i: Udvalgte dramatiske Værker [2a] Senere udgave: Hamlet, Prins af Danmark Prins af Danmark
1921 Senere udgave: Hamlet. Fordansket og kommenteret af Vald. Østerberg. ♦ Gyldendal, 1921. 186 sider. Pris: kr. 4,50
1928 i: Dramatiske værker [8] Senere udgave: Hamlet. Prins af Danmark. En Tragedie. ♦ Schultz, 1928. 208 sider. Pris: kr. 3,25
1929 Senere udgave: Hamlet. Macbeth. Othello. Udg. af Aage Brusendorff. ♦ Gyldendal, 1929. 376 sider
1937 Senere udgave: Hamlet. Paa Dansk ved Johannes V. Jensen. ♦ Gyldendal, 1937. 202 sider
1943 Senere udgave: The tragedy of Hamlet. Prince of Denmark. Ed. and annotated for use in schools by O. J. Madsen. ♦ Gyldendal, 1943. 192 sider. Pris: kr. 5,75
1947 Senere udgave: Tragedien om Hamlet. Prins af Danmark. Ill. af Povl Christensen. Fordansket af V. Østerberg. ♦ Carit Andersen, 1947. 168 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 65,00
1953 indgår i: Skuespil [a] Senere udgave: Hamlet
1954 Senere udgave: Hamlet. Prins af Danmark. En Tragedie. Overs. og kommenteret af V. Østerberg. (2. Udg. 2. Opl.). ♦ Schultz, 1954. 210 sider. Pris: kr. 8,75. (Shakespeares dramatiske Værker. Overs. og kommenteret af V. Østerberg)
1955 Senere udgave: Hamlet. Illustreret af Alex A. Blum. ♦ Illustrerede Klassikere, 1955. [46] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1959 Senere udgave: Hamlet. Julius Cæsar. To tragedier. Overs. fra engelsk af Edv. Lembcke. ♦ Gyldendal, 1959. 254 sider. (Gyldendals Tranebøger)
1971 Senere udgave: Hamlet Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1971. 207 sider
1972 indgår i: Fortællinger fra Shakespeares verden [s048] Senere udgave: Hamlet, prins af Danmark. Side [48]-73
1974 Senere udgave: Hamlet. Prins af Danmark. Ill. af Povl Christensen. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Bogvennerne (Carit Andersen), 1974. 176 sider, illustreret (27 cm)
1974 Senere udgave: Hamlet. Ill. af Alex A. Blum. ♦ Williams Forlag, 1974. [47] sider, illustreret
1974 indgår i antologien: Fra Aischylos til Ionesco [s107] Senere udgave: Hamlet. (Skuespil i 5 akter). Side 107-[32]

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.