Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Udvalgte Sørgespil

Shakspeare, William: Udvalgte Sørgespil, (1835, dramatik, engelsk) BDsupp:sp792
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Hans Christian Wosemose
Detaljer
Udvalgte Sørgespil. Oversatte af H. C. Wosemose. Kbh., 1835
kollaps Noter
 note til titel Fælles titelblad.
 note til oversat titel Udkom i 9 hæfter med titlen: William Shakspeares samtlige dramatiske Verker.
 note om trykkested Trykt hos Jacobsen, Springgaden Nr. 14.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort-hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Shakspeare, William: Hamlet. Prince af Danmark. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 160 sider (1834, dramatik)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [I]-II [egl. siderne 3-5]: Fortale [signeret: København, i November 1833, Oversætteren].
 note til oversat titel Uddrag af fortalen: De Udgaver af Shakspeares dramatiske Verker, som jeg har lagt til Grund for min Oversættelse, ere Wagners og Bothes, hvoraf den Første, som grunder sig paa Malones Text, er udkommen i Braunschweig 1801, og den Sidste i London 1823. Til Oversættelsen af Hamlet har jeg tillige benyttet den ældste londonske Udgave af dette Sørgespil (af 1603), udkommen i Leipzig 1825.
[b] Shakspeare, William: Julius Cæsar. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 104 sider (1834, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 104: Rettelser.
[c] Shakspeare, William: Kong Lear. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 156 sider (1834, dramatik)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
kollaps Noter
 note til oversat titel Siderne 145-156 er pagineret med: 5-16.
 note til oversat titel Side [141]-16 [ie: 156]: Skizze af William Shakspeares Liv og Digten. (Tildeels efter Nicholas Rowe og Nathan Drake) [signret: H.C.W.].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.