Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire

antologi: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire, (1770-73, dramatik, fransk) BD4:sp382
af antologi fransk (sprog: fransk)
Detaljer
Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire. Tome I-III. ♦ Copenh., 1770-73. [Philiberts Samling]
kollaps Indhold

[1a] Voltaire, de: Zayre. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. ♦ Copenh., 1769 (1770-73, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a] 1. udgave: Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749
kollaps Noter
[1b] Voltaire, de: Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769 (1770-73, dramatik)
originaltitel: Alzire, 1736
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1772 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [10b] Senere udgave: Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i Fem Optog af Herr Voltaire. Oversat af Th. Stockfleth
1772 Senere udgave: Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i 5 Optog. Oversat af Th. Stockfleth. Efter den femte Dresdenske Udgave 1748, og de af Forfatteren senere giorte Forandringer, som han har oversendt de Parisiske Skuespillere. U. St. o. A.
1832 Senere udgave: Alzire eller Americanerne. Fordansket af H. v. B[uchwald]. Kiel, 1832
1832 Senere udgave: Udvalgte Gjester. Zaire. Merope. Alzire. Efter Voltaire, ved H. v. Buchwald. Tilegnet Hendes Majestæt Dronningen. ♦ Kbh., 1832. 247 sider
kollaps Noter
[1c] Voltaire, de: Adelaide du Guesclin. Tragédie. Jouée en 1734 & reprise en 1765. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769 (1770-73, dramatik)
originaltitel: Adelaide du Guesclin, 1734
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
kollaps Noter
[1d] Voltaire, de: L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik)
originaltitel: L'Orphelin de la Chine, 1750
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [3a] Senere udgave: L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
1815 Senere udgave: Gengiskan i China. Oversættelse af Voltaires L'Orphelin de la Chine. Ved C. H. Pram. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1815. xxx + [1] 100. Pris: 1 Rbdlr. 3 Mk.
kollaps Noter
[1e] Voltaire, de: Tancrède. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik)
originaltitel: Tancrede, 1760
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1803 Senere udgave: Tancredo
kollaps Noter
[2a] Voltaire, de: Mérope. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1770 (1770-73, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1764 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [2a] 1. udgave: Merope. Oversat af H. Schiermann
kollaps Noter
[2b] Voltaire, de: Le fanatisme ou Mahomet le Prophète. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik)
originaltitel: Le fanatisme, 1741
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1815 Senere udgave: Mahomed
kollaps Noter
[2c] Voltaire, de: Sémiramis. Tragédie. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik)
originaltitel: Sémiramis, 1748
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
kollaps Noter
[2d] Voltaire, de: Les Scythes. Tragédie. Copenh., 1768 (1770-73, dramatik)
originaltitel: Les Scythes, 1760
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
kollaps Noter
[2e] Voltaire, de: L'indiscret. Comédie, en un acte et en vers. Copenh., 1769 (1770-73, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [5b] 1. udgave: L'indiscret. Comédie, en vers & en un acte. Copenh., 1749
kollaps Noter
[2f] Voltaire, de: Nanine ou l'homme sans préjugé. Coméedie en 3 actes, en vers de dix syllables. Suivant la dernière édition de 1764. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1783 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [8s243] Senere udgave: Nanine eller Manden uden Fordomme. Komedie i 3 Akter, oversat af Fransk efter Hr. Voltaires Nanine, ou l'homme sans prejugé [ved Dorothea Biehl]. Side [243]-314
kollaps Noter
[3a] Voltaire, de: L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1d] 1. udgave: L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
kollaps Noter
[3b] Voltaire, de: La mort de César. Tragédie, en 3 actes. Copenh., 1771 (1770-73, dramatik)
originaltitel: La mort de César, 1743
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
kollaps Noter
[3c] Voltaire, de: Les Guèbres ou La tolérance. Tragédie. Copenh., 1771 (1770-73, dramatik)
originaltitel: Les Guèbres, ou la Tolérance, 1760
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.