Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

P. Hansen (1840-1905)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Nær og Fjern, 1872-
 Dramatik anonym [Hansen, P.]: Studenterløier. Vaudeville-Spøg. ♦ H.P. Møller, [1856] (1856, dramatik)
 Dramatik anonym [Hansen, P.]: »Fiasco«! eller Sammensværgelsen paa Morskabstheatret. Komisk Intermezzo i 1 Act. ♦ H.P. Møller, 1857. 15 sider (1857, dramatik)
 Bog P. H.: Dybbølskandserne. Digtcyklus af P. H. ♦ Kjøbenhavn, Kr. Vissings Boghandel, 1864. 31 sider (1864, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordel for de Faldnes Efterladte.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) årbog: Souvenir. Udgivet af Chr. Thorkilsen. ♦ 1867-70. [464] sider (1867-70, tekster)
Detaljer
af Chr. Thorkilsen
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i november året før årstallet på titelbladet. På titelbladene: 1867-70.
 Tekster antologi: Fra nordisk Digtere. Et Album. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Thorkilsens Forlag (Silkegade 10), 1869. 455 sider + portrætter (1869) 👓
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Mads Hansen (1834-1880)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (udgiver) Blicher, St. St.: Digte. Ny Udgave ved P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. 1.-2. Del, vii + 226 + vi + 311 sider (1870, digte) 👓
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-iv: Forord [signeret: Novbr. 1870, P. Hansen].
 note til titel 1. Del, side 222-26: Anmærkninger til første Del.
 note til titel 2. Del, side [291]-311: Anmærkninger til anden Del.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Første Del
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Anden Del
 Afsnit i bog (redigeret) Blicher, St. St.: Noveller. I Udvalg ved P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1871. 3 Bind (1871, novelle(r))
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side v-lvii (1871)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1b] 1. udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii
[1b] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 1.35 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
[1c] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 36-51 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18
[1d] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 52-99 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
[1e] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 100-30 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229
[1f] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 131-70 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213
[1g] Blicher, St. St.: Eva. Side 171-97 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84
[1h] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 198-223 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84
[1i] Blicher, St. St.: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 224-58 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110
[1j] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Side 259-73 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38
[1k] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 274-91 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
[1l] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side 292-309 (1871, novelle(r))
af Anonym
fejlagtig tillagt: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90
[1m] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 310-29 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53
[1n] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 330-66 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
[2a] Blicher, St. St.: Kjæltringliv. Side 1-21 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59
[2b] Blicher, St. St.: Telse. Side 22-94 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85
[2c] Blicher, St. St.: Ebbe. Side 95-104 (1871, novelle(r))
af Anonym
fejlagtig tillagt: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35
[2d] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side 105-35 (1871, novelle(r))
af Anonym
fejlagtig tillagt: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69
[2e] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 136-44 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67
[2f] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 144-71 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90
[2g] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Side 172-88 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303
[2h] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 189-254 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200
[2i] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 255-321 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
[2j] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 322-45 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74
[2k] Blicher, St. St.: Marie. Side 346-64 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65
[2l] Blicher, St. St.: Landsbydoctoren. Side 365-74 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95
[2m] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsberg. Side 375-92 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48
[2n] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonniere. Side 393-404 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32
[2o] Blicher, St. St.: Baglæns. Side 405-32 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83
[2p] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 433-54 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25
[3a] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-128 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214
[3b] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Side 129-32 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100
[3c] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 133-45 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40
[3d] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 146-79 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
[3e] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side 180-225 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101
[3f] Blicher, St. St.: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 226-34 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53
[3g] Blicher, St. St.: Livø. Side 235-69 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46
[3h] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side 270-84 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44
[3i] Blicher, St. St.: Firkløveret. Side 285-300 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22
[3j] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 301-33 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
[3k] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 334-48 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54
[3l] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 349-58 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48
[3m] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 359-62 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50
[3n] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 363-71 (1871, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nær og Fjern. Et Ugeblad. Redigeret af P. Hansen. ♦ Jacob Erslev, C.A. Reitzel, Otto B. Wroblewsky, 1872-80. 1872-80 (1872-80, periodicum)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1. bind, hæfterne 1-26 har fortløbende sidetal, derefter har hvert hæfte separat sidetal.
 url Fuld visning (bind 2, Nr. 27-65, 1873) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning (bind 3, Nr. 66-117, 1874) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning (bind 4, Nr. 118-169, 1875) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning (bind 5, Nr. 170-221, 1876) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning (bind 7, Nr. 275-326, 1878) på: Link til ekstern webside Google Books
 Litteraturliste Medtaget på: Danske blandede Tidsskrifter 1855-1912. Indholdsoversigt til 27 danske Tidsskrifter. Udarbejdet af: Ellen Bruun m.fl. Redigeret af Svend Thomsen. [Bind] II. Skønlitteratur m.m. Københavns Kommunebiblioteker, 1929 Web link link til hele listen 1872-80.
 Bog (oversætter) Cherbuliez, Victor: Joseph Noirels Hævn. Overs. af P. Hansen. ♦ Andr. Schous Forlag, 1873. 406 sider (1873, roman) EMP3873
originaltitel: La revanche de Joseph Noirel, 1870
del af: Jyllandsposten
del af: Dagbladet
Detaljer
af Victor Cherbuliez (1829-1899, sprog: fransk)
oversætter i periodicum: Anita (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des deux mondes, Seconde période, XLI année, fra 15-7-1871.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 2-2-1872 til 16-4-1872, anonymt under titlen: Joseph Noirel (Efter Revue des deux mondes) (Oversat af Anita). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (ikke trykt som bogsider) i Dagbladet fra 27-4-1872 til 26-8-1872 i 78 afsnit [grundlag for bogudgaven]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Jyllandsposten 10-12-1873 [Anmeldelse].
 Afsnit i bog (udgiver) Rosenkilde, C. N.: Efterladte Skrifter. Udgivne af P. Hansen. Med Forfatterens Portrait efter Carl Blochs Maleri. ♦ Kbh., C.A. Reitzels og Otto B. Wroblewskys Forlag, 1874-77. 1.-2- Del, 308 + 363 sider (1874-77, samling) 👓
Detaljer
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
kollaps Indhold

[1a] Hansen, P.: C.N. Rosenkilde, en Karakteristik (1874, tekster)
[1b] Rosenkilde, C. N.: Autobiografisk Fragment (1874, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
[1c] Rosenkilde, C. N.: Brudstykker af en dansk Rejsendes, Breve til Hjemmet (1874, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
[1d] Rosenkilde, C. N.: Smaastykker af »Brevduen« (1874, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
[2a] Rosenkilde, C. N.: Fortællinger. [Side 1-64] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
[2aa] Rosenkilde, C. N.: Albert Perse. [Side 3-15] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1845 indgår i antologien: Gæa [s079] 1. udgave: Albert Perse. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [79]-87
[2ab] Rosenkilde, C. N.: Nærighed. [Side 17-29] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1846 indgår i antologien: Gæa [s035] 1. udgave: Nærighed. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [35]-44
[2ac] Rosenkilde, C. N.: Festen paa Antvorskov. [Side 31-46] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
[2ad] Rosenkilde, C. N.: En lille Rejseerindring. [Side 47-55] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
[2ae] Rosenkilde, C. N.: Castor og Pollux. [Side 57-64] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
185? 1. udgave: Den ulykkelige Edvard. En Vrøvleroman. ♦ Bakke, [mellem 1855-58]. 8 sider
[2b] Rosenkilde, C. N.: Dramatiske Arbejder. [Side 65-363] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
[2ba] Rosenkilde, C. N.: De Fortvivlede paa Rundetaarn. En moralskromantisk og fatal Komedie i en Akt. [Side 67-104] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1825 1. udgave: De fortvivlede paa Runde-Taarn. En moralskromantisk og fatal Comoedie i en Act. ♦ Kbh., 1825
[2bb] Rosenkilde, C. N.: Vennernes Fest eller Testamentet. Lystspil i to Akter med Sange og Kor til bekjendte Melodier. [Side 105-196] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1826 1. udgave: Vennernes Fest eller Testamentet. Lystspil i to Acter. Med Sange og Chor til bekjendte Melodier. Udgivet af Theater-Direktionen. ♦ Kbh., Jens Holstrup Schultz, 1826. 96 sider
[2bc] Rosenkilde, C. N.: Den dramatiske Skrædder. Lystspil i fem Akter. Et Sidestykke til Holbergs Politiske Kandestøber. [Side 197-363] (1877, tekster)
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1827 1. udgave: Den dramatiske Skrædder. Lystspil i 5 Acter. Et Sidestykke til Holbergs Politiske Kandestøber. Udgivet af Ferdinand Printzlau. Kbh., 1827
 Trykt i periodicum (oversætter) Coppée, François og Emanuel Geibel: Tre Fugle. Efter François og Emanuel Geibel (1877, digte) 👓
originaltitel: Les trois oiseaux
del af: Nær og Fjern
Detaljer
af François Coppée (1842-1908, sprog: fransk)
oversat af Franz Emanuel August Geibel (1815-1884, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Les récits et les élégies, 1878.
 note til titel Oversat til tysk af Emanuel Geibel under titlen: Drei Vögel.
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 264 (22-7-1877), side14, efter digtet: P.H.
 url Fuld visning af den tyske oversættelse på: Link til ekstern webside LiederNet
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Hansen, P.: ["Pluk" [5s120]] Det første Kys. Side 120-23 (1877, digte) 👓
 Bog (oversætter) Molière: Misanthropen. Komedie i 5 Akter. Overs. af P. Hansen. ♦ Reitzel, 1880. (1880, dramatik)
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1749 1. udgave: Le misantrope. En Comoedie paa 5 Acter. Oversat paa danske Vers af A. L. ♦ Kbh., Ernst Henrich Berling, 1749. 80 sider
 Bog (oversætter) Spielhagen, F.: Quisisana. Novelle. Overs. af P. Hansen. Særtryk af "Nær og Fjern". ♦ C.A. Reitzel og Otto B. Wroblewskys Forlag, 1880. 295 sider. Pris: kr. 3,25 (1880, roman) EMP2803
originaltitel: Quisisana, 1880
del af: Nær og Fjern
Detaljer
af Friedrich Spielhagen (1829-1911, sprog: tysk)
1880 Senere udgave: Quisisana. Novelle. ♦ Helsingør, 1880. 356 sider
1944 Senere udgave: Quisisana. (Autor. Overs.). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1944. 278 sider. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nær og Fjern Bind 8 (1879), fra Nr. 376-78, Bind 9, fra Nr.379 til Nr. 397 (8-2-1880).
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 25-5-1880, side 2 [Anmeldelse, signeret: H-e] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Spielhagen, F.: Angela. Novelle. Overs. af P. Hansen. ♦ 1881. 529 sider (1881, roman) EMP2805
originaltitel: Angela, 1881
af Friedrich Spielhagen (1829-1911, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Oversættelse af P. Hansen. Med Illustrationer af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. vi + 87 sider, illustreret (1882, roman)
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Hansen, P.: Kristian Kjøbenhavner. Hans Planer, Overvejelser og Idrætter. Sandfærdig fortalte af P. Hansen. ♦ Gyldendal, 1882. 302 sider (1882, roman)
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Første kapitel trykt i: Illustreret Tidende, 1882-83, side 122-26.
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 7-2-1883, side 2 [Anmeldelse, signeret: a [alfa]].
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 282 (25-2-1883), side 269-70 [Anmeldelse signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Afsnit i bog (redigeret) Blicher, St. St.: Samlede Noveller og Skizzer. Ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. 4 Bind (1882, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1893 Senere udgave: Samlede Noveller og Skizzer. Ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. Ny Udg. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 4 Bind
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 1
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 3
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 4
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side iii-lxii (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1b] 1. udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii
[1b] Blicher, St. St.: Til hvem der vil tilegne sig det. Side lxiii-lxiv (1882, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [5a] 1. udgave: Til hvem der vil tilegne sig det. Side iii-iv
[1c] Blicher, St. St.: Jydske Røverhistorier. Side 1-8 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1895 indgår i: Røverhistorier [b] Senere udgave: Jydske Røverhistorier. Side 67-72
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s007] Senere udgave: Jyske Røverhistorier. Side 7-10
1920 i: Samlede Skrifter [6s141] Senere udgave: Jydske Røverhistorier
kollaps Noter
del af: Harpen
 note til titel Oprindelig trykt i: Harpen, 5. årg., nr. 1 (2-1-1824), side 2-4.
[1d] Blicher, St. St.: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. Side 9-24 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1895 indgår i: Herregaardshistorier [h] Senere udgave: Oldsagn paa Alheden. Side 219-34
1904 i: Udvalgte Værker [1a] Senere udgave: Oldsagn på Alheden. Side 5-16
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s012] Senere udgave: Oldsagn på Alheden. Brudstykke af et Brev. Side [12]-20
1920 i: Samlede Skrifter [6s147] Senere udgave: Oldsagn paa Alheden
kollaps Noter
del af: Harpen
 note til titel Oprindelig trykt i: Harpen, 5. årg., nr. 5 (30-1-1824), side 34-39.
[1e] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 25-66 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
[1f] Blicher, St. St.: Josepha. Side 67-87 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58
[1g] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 89-100 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67
[1h] Blicher, St. St.: Nøddaaben. Side 101-08 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 Nøddaaben i: Samlede Noveller [4g] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74
1895 indgår i: Præstehistorier [b] Senere udgave: Nøddaaben. Side 17-24
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s074] Senere udgave: Nøddaaben. Side [74]-77
1921 i: Samlede Skrifter [7s097] Senere udgave: Nøddaaben
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 26 (1824), side 18-24.
 note til titel Indgik med smårettelser som del af: Eneboeren paa Bolbjerg.
 anmeldelse Læsefrugter, bind 26 (1824), side 425: Noget mere om "Nøddaaben" [signeret N. Blicher]. Blicher, Niels Niels Blicher
 anmeldelse Nordlyset, bind 10 [yderligere oplysninger om Mogens Marqvard, meddelt af Niels Blicher].
[1i] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side 109-49 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106
[1j] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Syden. Side 151-204 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126
[1k] Blicher, St. St.: Krybeskytten. Side 205-32 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48
[1l] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 233-53 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18
[1m] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 255-314 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
[1n] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 315-57 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
[1o] Blicher, St. St.: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [e] Senere udgave: Bindestuen. Side 252-83
1898 i: Udvalgte Noveller [1e] Senere udgave: Bindestuen. Side 152-87
1901 indgår i: Noveller [h] Senere udgave: Bindestuen. Side 245-84
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s309] Senere udgave: Bindestuen. Side 309-16
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [e] Senere udgave: Bindestuen. Side 238-64
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Bindestuen. Side 95-136
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Bindestuen. Side 175-204
[1p] Blicher, St. St.: Urtepotten. Side 391-423 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208
[1q] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 425-63 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229
[1r] Blicher, St. St.: Den sachsiske Bondekrig. Side 465-540 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75
[1s] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 541-91 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213
[2a] Blicher, St. St.: Sildig opvaagnen. Side 1-33 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116
[2b] Blicher, St. St.: Rodiserinden. Side 35-62 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54
[2c] Blicher, St. St.: Eva. Side 63-96 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84
[2d] Blicher, St. St.: Jordbærret. Side 97-116 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1i] 1. udgave: Jordbærret. Side 124-40
[2e] Blicher, St. St.: Fiore og Fioretta. Side 117-39 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28
[2f] Blicher, St. St.: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 141-71 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78
[2g] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side 173-90 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92
[2h] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 191-223 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84
[2i] Blicher, St. St.: Fire Perioder. Side 225-50 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308
[2j] Blicher, St. St.: Maria de Carmo. Side 251-74 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36
[2k] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 275-98 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
[2l] Blicher, St. St.: Falddøren. Side 299-323 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49
[2m] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side 325-48 (1882, novelle(r))
af Anonym
fejlagtig tillagt: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90
[2n] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 349-74 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53
[2o] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 375-420 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
[2p] Blicher, St. St.: Kjeltringliv. Side 421-46 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59
[2q] Blicher, St. St.: Telse. Side 447-535 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85
[2r] Blicher, St. St.: Ebbe. Side 537-50 (1882, novelle(r))
af Anonym
fejlagtig tillagt: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35
[2s] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side 551-89 (1882, novelle(r))
af Anonym
fejlagtig tillagt: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69
[2t] Blicher, St. St.: Letacq. Side 591-661 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87
[2u] Blicher, St. St.: Den Prøvende. Side 663-82 (1882, novelle(r))
af Anonym
fejlagtig tillagt: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8e] 1. udgave: Den Prøvende. Side 91-107
[3a] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 1-36 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90
[3b] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Side 37-57 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303
[3c] Blicher, St. St.: Hævnen. Side 59-98 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124
[3d] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 99-178 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200
[3e] Blicher, St. St.: Leonore. Side 170-203 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22
[3f] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 205-33 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74
[3g] Blicher, St. St.: Marie. Side 235-58 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65
[3h] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 259-413 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214
[3i] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side 415-40 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25
[3j] Blicher, St. St.: Landsbydoktoren. Side 441-53 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95
[3k] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 455-90 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83
[3l] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsberg. Side 491-514 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48
[3m] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Side 515-20 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100
[3n] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 521-602 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
[3o] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 603-28 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25
[3p] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 629-45 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40
[3q] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 647-66 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54
[4s001] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side 1-56 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101
[4s057] Blicher, St. St.: Livø. Side 57-100 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46
[4s103] Blicher, St. St.: Kjæresterier i Vesterjylland. Side 103-14 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6b] 1. udgave: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62
[4s115] Blicher, St. St.: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 115-58 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110
[4s159] Blicher, St. St.: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 159-85 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6d] 1. udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39
[4s187] Blicher, St. St.: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 187-98 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53
[4s199] Blicher, St. St.: Firkløveret. Side 199-218 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22
[4s219] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side 219-38 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44
[4s239] Blicher, St. St.: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Side 239-56 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7c] 1. udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62
[4s257] Blicher, St. St.: Kniplerinden. Side 257-88 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96
[4s289] Blicher, St. St.: En jydsk Røverhistorie. Side 289-307 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7e] 1. udgave: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117
[4s309] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Side 309-28 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38
[4s329] Blicher, St. St.: Ravnen. Side 329-50 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62
[4s351] Blicher, St. St.: To paa een Hest. Side 351-75 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [7h] 1. udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91
[4s377] Blicher, St. St.: Stodderkongen. Side 377-92 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s01] 1. udgave: Stodderkongen. Side 1-16
[4s393] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonnière. Side 393-408 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32
[4s409] Blicher, St. St.: Den hule Eg. Side 409-27 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s33] 1. udgave: Den hule Eeg. Side 33-52
[4s429] Blicher, St. St.: Le Petitmaître d'Ecole. Side 429-43 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s53] 1. udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67
[4s445] Blicher, St. St.: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 445-65 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88
[4s467] Blicher, St. St.: Skinsyge. Side 467-81 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i antologien: Gæa [s017] 1. udgave: Skinsyge. En virkelig Begivenhed, fortalt af St. St. Blicher. Side [17]-27
[4s483] Blicher, St. St.: Tulipanen. Side 483-93 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [a] 1. udgave: Tulipanen. Side 1-15
[4s495] Blicher, St. St.: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 495-515 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [b] 1. udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45
[4s517] Blicher, St. St.: De Udøbte. Side 517-34 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [c] 1. udgave: De Udøbte. Side 47-72
[4s535] Blicher, St. St.: Faawal Hammeløw. Side 535-48 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [d] 1. udgave: Faawal Hammeløw. Side 73-91
[4s549] Blicher, St. St.: Menneskelighed. Side 549-57 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [e] 1. udgave: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104
[4s559] Blicher, St. St.: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18
[4s575] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 575-615 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
[4s617] Blicher, St. St.: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 617-32 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1k] 1. udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89
[4s633] Blicher, St. St.: Vaagekonen. Side 633-45 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [2j] 1. udgave: Vaagekonen. Side 236-45
[4s647] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 647-60 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48
[4s661] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 661-66 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50
[4s667] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 667-79 (1882, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65
 Bog (oversætter) Sardou, Victorien: Odette. Oversat af P. Hansen. Gyldendal, 1885 (1885, dramatik)
Detaljer
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Politiken 2-4-1885 under rubrikken "Smæld og Smuld": Odette af Victorien Sardou, oversat af P. Hansen, udkommer i næste Uge paa den gyldendalske Boghandels Forlag.
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: Faust. Tragedie. Overs. af P. Hansen. ♦ 1887-89. 1.-2. Del (1887-89, dramatik)
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Sigurd (Alfred Hedenstierna): I Kaleidoskop. Billeder af svensk Samfundsliv. Af Sigurd (Alfred Hedenstierne). Autoriseret Overs. ved P. Hansen. ♦ 1888. 301 sider (1888, novelle(r)) EMP3371
originaltitel: Kaleidoskop, 1884
Detaljer
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
kollaps Indhold

[ a] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Ego (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ b] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Madame Ristori og Kunstkritiken i Vexiö (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ c] Sigurd (Alfred Hedenstierna): En første Maj i Vexiö (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ d] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorledes den svenske Nation hyldede Sverdrup og mig (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ e] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Vor Tids Ungdom (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ f] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Dagspressen som Stormagt (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ g] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Den stakkels Kejser af Rusland (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ h] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Uhyggelige Afsløringer eller hvorledes man Pall Mall Gazetter i Vexiö (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ i] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Smitteførende Penge (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ j] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Et Par faktiske Oplysninger om Smålandsposten (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ k] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorfor Legetøjsfabrikanten græd (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ l] Sigurd (Alfred Hedenstierna): En slem Drengs Historie (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ m] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Mine Gjenvordigheder som Forsikringsagent (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ n] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Forskjellige Husholdningsraad (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ o] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Probenreuternes Kejser (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ p] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Peterzohn er bleven for gammel (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ q] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Er Kvinden frygtsom af Natur? (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ r] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Det sneer (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ s] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Tjenestepigen (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ t] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvad den gamle Lods tænkte (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ u] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorfor gifte Mænd leve længer end ugifte (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ v] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Rosalinda Peterzohns Klaveer (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ w] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Store Ord (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ x] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorledes Sveriges Folk fik sig en Ordfører (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ y] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Da jeg rejste fra Vexiö til Kjøbenhavn (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[ z] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Højdepunktet af menneskelig Elendighed (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[a] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Moderne Filanthropi (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[b] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorledes Skrivemaaden forandres og simplificeres (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[c] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Nogle Raad og Anvisninger med Hensyn til Udflugter i det Grønne (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[d] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Da Hr. Westin gik af som Theaterchef (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[e] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Illusion og Virkelighed (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[f] Sigurd (Alfred Hedenstierna): En Nekrolog (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[g] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Vidunderbørn og gamle Koner (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[h] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Ærgjerrighedens Rige (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[i] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorledes det gaaer til med at forfatte (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[j] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Armida før og efter Hr. Petterssons Visit (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[k] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hjertekval (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[l] Sigurd (Alfred Hedenstierna): En solid Kjøber (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[m] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Fiskefangst med Forhindringer (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[n] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Et Stykke Præmie-Sæbe (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[o] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Naar det tordner i Januar (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
[p] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Da Telefonen var kommen til Byen (1888, novelle(r))
af Alfred Hedenstierna (1852-1906, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Strindberg, August: Tre Skuespil. Mester Olof. Gildets Hemmelighed. Hr. Bengts Hustru. Autoriseret Oversættelse ved P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. [3] 538 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1889, dramatik) 👓
Detaljer
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 15-5-1889, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[s -03] Strindberg, August: Mester Olof. Skuespil i fem Akter. (Efter Manuskriptet 1872). Side [-3]-217 (1889, dramatik)
originaltitel: Mäster Olof, 1872
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1972 Senere udgave: Mester Olof. Overs. og bearb. efter et svensk radio oplæg samtdet originale skuespil af Henning Müller. ♦ Forlaget Drama, 1972. 54 sider (27 cm)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: [Titel].
 note til oversat titel Upagineret side: Personer.
 note til oversat titel Fuld visning af den svenske tekst på: Projekt Runeberg. Link til ekstern webside runeberg.org
[s219] Strindberg, August: Gildets Hemmelighed. Skuespil i fire Akter. Side [219]-391 (1889, dramatik)
originaltitel: Gillets hemlighet, 1880
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s393] Strindberg, August: Hr. Bengts Hustru. Skuespil i fem Akter. Side [393]-538 (1889, dramatik)
originaltitel: Herr Begnts hustru, 1882
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (oversætter) Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Oversættelse af P. Hansen. Med Oplysninger udgiven af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 82 sider. (Danske Forfattere, Nr. 18) (1891, roman)
serietitel: Danske Forfattere, 18
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
noter af Alfred Ipsen (1852-1922)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog (forord) Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Drama i fem Aktere. Med Indledning af P. Hansen. ♦ Reitzel, 1891. Pris: kr. 0,50 (1891, dramatik)
serietitel: Danske Forfattere, 19-20
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: Hermann og Dorothea. Overs. af P. Hansen, m. Illustr. (1892, digte)
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1841 1. udgave: Herman og Dorothea. Oversat af Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1841. [1] 195 sider
 Bog (oversætter) Goethe: Iphigenia paa Tauris. Skuespil. Overs. af P. Hansen. ♦ Gyldendal, 1893 (1893, dramatik)
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1820 1. udgave: Iphigenie paa Tauris. Oversat af J. E. Wegener. ♦ Kbh., 1820.
kollaps Noter
 Bog (redigeret) Blicher, St. St.: Samlede Noveller og Skizzer. Ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. Ny Udg. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 4 Bind (1893, roman) 👓
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 1. udgave: Samlede Noveller og Skizzer. Ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. 4 Bind
 Artikel (forord) Schiller: Udvalgte Værker. Oversatte af Johannes Magnussen med Indledninger af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Siegfried Michaelsens Forlag, 1896. 1.-8. Bind, 343 + 345--607 + 609-821 + 823-1064 + 1065-1283 + 1285-1520 + 1521-1880 + 1881-2358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1896, dramatik) 👓
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
udgiver: Julius Magnussen (1882-1940)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i hefter.
 url Fuld visning af bogen (bind 1) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 5) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 6) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 7) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 8) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1] Schiller: Don Karlos. ♦ (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1812 1. udgave: Don Carlos
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-8: Indledning til "Don Karlos" [Signeret: Septbr. 1893, P. Hansen].
 note til oversat titel Side [9]-343: Don Karlos. Infant af Spanien. Et dramatisk Digt.
[2] Schiller: Røverne. ♦ (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1801 1. udgave: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 345-51: Indledning til "Røverne" [Signeret: Decbr. 1893, P. Hansen].
 note til oversat titel Side [353]-607: Røverne. Et Skuespil.
[3] Schiller: Jomfruen fra Orleans. ♦ (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1813 1. udgave: Johanna d'Arc
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 609-15: Indledning til "Jomfruen fra Orleans" [Signeret: Februar 1894, P. Hansen].
 note til oversat titel Side [617]-821: Jomfruen fra Orleans. En romantisk Tragedie.
[4] Schiller: Fiesco. ♦ (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1814 1. udgave: Fiesko eller Sammensværgelsen i Genua. Et republikansk Sørgespil i 5 Acter, overs. ved T. Thortsen. ♦ 1814. 146 side
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 823-28: Indledning til "Fiesco" [Signeret: Mai 1894. P. Hansen].
 note til oversat titel Side [829]-1064: Fiescos Sammensværgelse. Et republikansk Sørgespil.
[5] Schiller: Kabale og Kjærlighed. ♦ (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1065-71: Indledning til "Kabale og Kjærlighed" [Signeret: Juli 1894. P. Hansen].
 note til oversat titel Side 1073-1283: Kabale og Kjærlighed. Et borligerligt Sørgespil.
[6] Schiller: Maria Stuart. ♦ (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1812 1. udgave: Maria Stuart
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1285-91: Indledning til "Maria Stuart" [Signeret: August 1894, P. Hansen].
 note til oversat titel Side 1293-1520: Maria Stuart. Et Sørgespil.
[7s1527] Schiller: Bruden fra Messina eller de fjendtlige Brødre. Et Sørgespil med Kor. Side 1527-16?? (1896, dramatik)
originaltitel: Die Braut von Messina
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Side 1521-25: Indledning til "Bruden fra Messina" [Signeret: Januar 1895, P. Hansen].
[7s1679] Schiller: Vilhelm Tell. Skuespil i fem Akter. Oversat af P. Hansen. Side 1679-1880 (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side ?-1678: ? [Signeret: April 1895, P. Hansen].
[8] Schiller: Wallenstein. I-III ♦ (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1816 1. udgave: Wallenstein. Et dramatisk Digt oversat ved K. L. Rahbek. ♦ A. Schmidt, 1816. 1-2 Deel, 217 + 238 sider. Pris: 3 Rbd.
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1881-85: Indledning til "Wallenstein" [Signeret: Mai 1895, P. Hansen].
[8s1887] Schiller: Wallenstein. Et dramatisk Digt. Side 1887-2358 (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
[8s1899] Schiller: Wallensteins Lejr. Side 1899-1951 (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1816 i: Wallenstein [1a] 1. udgave: Wallensteins Leir
[8s1953] Schiller: De tvende Picolomini'er. I fem Akter. Side 1953-2110 (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1816 i: Wallenstein [1b] 1. udgave: Picolominierne
[8s2111] Schiller: Wallensteins Død. Et Sørgespil i fem Akter. Side 2111-2358 (1896, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1816 i: Wallenstein [2] 1. udgave: Wallensteins Død
 Bog (oversætter) Molière: Amphitryon. Komedie i 3 Akter og en Epilog. Oversat af P. Hansen. ♦ Gyldendal, 1901. 144 sider. Pris: kr. 1,75 (1901, dramatik)
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
s.a. 1. udgave: Amphitryon. Comedie [af Molière, Oversat af Did. Seckmann]. ♦ [Kbh., 1724]
 Bog (oversætter) Goethe: Faust. Oversat af P. Hansen. Folke-Udgave. ♦ 1902. Gyldendal, 592 sider. Pris: kr. 4,50 (1902, dramatik)
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Dramatik Cabiro og -nkl: [indgår i antologien: Studenterkomedier - ældre og nyere [p]] Storkeknebber. Af Cabiro og -nkl! (1904, dramatik)
af Conrad Møller (1843-1926)
 Bog (forord) Rosenkilde, Adolph: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer. Med Indledning af P. Hansen. Fjortende Udgave. ♦ Gad, 1907. 118 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,00 (1907, roman)
Detaljer
af Adolph Rosenkilde (1816-1882)
1861 1. udgave: Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer fortalt af Ivar. Særskilt Aftryk af "Illustreret Tidende". ♦ Forlagsbureauet, 1861. 62 sider, 19 træsnit
 Bog (forord) Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledn. af P. Hansen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1908. 132 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog (forord) Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledn. af P. Hansen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1915. 132 sider (1915, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog (oversætter) Rostand, Edmond: Ørneungen. Historisk Drama i 5 Akter. Oversat af P. Hansen. ♦ Gyldendal, 1921. 192 sider. Pris: kr. 2,00 (1921, dramatik)
originaltitel: ?
Detaljer
af Edmond Rostand (1868-1918, sprog: fransk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 68 [Anmeldelse, signeret: V.Sx.].
 Bog (oversætter) Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. Tragedie i to Dele. Oversat og indledet af P. Hansen. (4. Udg. Med Vignetter efter Moritz Retzschs Tegninger). ♦ Gyldendal, 1929. 472 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1929, roman)
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
illustrationer af Friedrich August Moritz Retzsch (1779-1857, sprog: tysk)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: Faust. En Tragedie. Overs. fra tysk af P. Hansen. Kommentarer af H. M. Berg (1962, dramatik)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 508
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
noter af H.M. Berg (f. 1926)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog (oversætter) Molière, Jean Baptiste: Misantropen. Komedie i fem akter. Overs. fra fransk af Peter Hansen. Udg. af Dansklærerforeningen ved Alf Henriques (1962, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
noter af Alf Henriques (1906-1976)
 Bog (oversætter) Schiller, Friedrich [von]: Maria Stuart. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. Wilhelm Tell. Paa Dansk ved P. Hansen. Indledning: Frederik Dessau (1963, dramatik)
serietitel: Borgens Billigbøger, 13
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
forord af Frederik Dessau (1927-2019)
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: Faust. Tragediens første del. Overs. fra tysk af P. Hansen. Indledning og noter af Carl Roos. Ill. af Povl Christensen (1964, dramatik)
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
noter af Carl Roos (1884-1962)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog (oversætter) Goethe, [Johann Wolfgang von]: Faust. Tragedie i 2 dele. Overs. fra tysk af P. Hansen efter "Faust. Eine Tragödie". Udg. med noter ved H. M. Berg og efterskrift af Aage Henriksen (1967, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 21
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
noter af H.M. Berg (f. 1926)
efterskrift af Aage Hansen (1894-1983)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog (oversætter) Molière, Jean Baptiste Poquelin: [indgår i antologien: Fransk klassisk drama [s087]] Misantropen. Komedie i fem Akter. På dansk ved P. Hansen. side [87]-[173] (1967, dramatik) 👓
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1749 1. udgave: Le misantrope. En Comoedie paa 5 Acter. Oversat paa danske Vers af A. L. ♦ Kbh., Ernst Henrich Berling, 1749. 80 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [88]: Misantropen er oversat fra fransk efter "Le Misanthrope", der blev opført første gang 1666 og udkom 1667. Nærværende oversættelse udkom første gang 1880, dog er retskrivningen her bragt i overensstemmelse med den nugældende retskrivning.
 Bog (oversætter) Goethe, [Johann Wolfgang von]: Faust. En Tragedie. Overs. af P. Hansen. Kommentarer ved H. M. Berg. ♦ Hasselbalch, 1962 [ie: 1968]. 418 sider (1968, dramatik)
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
noter af H.M. Berg (f. 1926)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Fernande
Skuespil i 4 Akter af Victorien Sardou. Oversat af Peter Hansen
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
(premiere 06-12-1872 på Casino)
(oversætter) Ferréol
Skuespil i 4 Akter af Victorien Sardou. Oversat af P. Hansen
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
(premiere 02-03-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
(oversætter) Dora
Skuespil i 5 Akter af Victorien Sardou. Oversat af Peter Hansen
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
(premiere 21-09-1877 på Casino)
(oversætter) Menneskehaderen
Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat af Falck
[Fra 1880 under titlen:] Misanthropen. Oversat af P. Hansen
[Fra 1927 under titlen:] Misantropen
[Fra 1963 med undertitlen:] eller Den forelskede melankoliker. Mellemaktsmusik: Edgar Varèse
[Fra 1973 uden undertitel og mellemaktsmusik]
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af [P.?] Falck
musik af Edgar Varèse (1883-1965, sprog: engelsk)
(premiere 17-11-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19, 1889-1975: 157)
(oversætter) Ved et Trylleslag
Lystspil i 1 Akt af Jacques Normand. Oversat af Peter Hansen
af Jacques Normand (1848-1931, sprog: fransk)
(premiere 13-04-1883 på Casino)
(oversætter) Fromont jun. & Risler sen.
Skuespil i 5 Akter og et Forspil af Alphonse Daudet og Ad. Belot. Oversat af Peter Hansen. [Paa Dagmarteatret:] I forkortet Skikkelse, uden Forspil
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Adolphe Belot (1829-1890, sprog: fransk)
(premiere 13-01-1884 på Casino)
(oversætter) Lolotte
Lystspil i 1 Akt af Meilhac og Halévy. Oversat af Peter Hansen
[Til Nørrebros Teater:] Oversat af Anton Melbye
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
oversat af Anton Melbye (1861-1929)
(premiere 22-02-1884 på Casino)
(oversætter) Diane de Lys
Skuespil i 5 Akter af Alexandre Dumas fils. Oversat af Peter Hansen
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
(premiere 09-01-1885 på Dagmarteatret)
(oversætter) Odette
Skuespil i 4 Akter af Victorien Sardou. Oversat af Peter Hansen
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
(premiere 16-04-1885 på Dagmarteatret)
(oversætter) Fruentimmerskolen
Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat paa Prosa af D. Sechmann under titlen Fruentimmerets Skole
[Fra 1847 under titlen:] Fruentimmerskolen. Oversat på rimede Vers af Th. Overskou
[Fra 1887:] Oversættelse: P. Hansen
[Fra 1970:] Musik: »Concert Royal« af François Couperin
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
musik af François Couperin (1668-1733, sprog: ukendt)
(premiere 1723-24 på Lille Grønnegade
premiere 12-02-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 74, 1889-1975: 176)
(oversætter) Faust
dramatisk Digt af Goethe, oversat af P. Hansen
[Fra 1891:] tragedie i 5 Afdelinger (15 Billeder). Musik: Eduard Lassen
[På Dagmarteatret:] Musiken af C. Schmalstich
[På Odense Teater:] 1. Del. Oversat af P. Hansen. Musik af Felix Weingartner
[Fra 1931:] i 2 Akter (20 Billeder), bearbejdet af Svend Gade. Musiken efter middelalderlige Motiver ved Erik Tuxen.
[På Folketeatret:] (1. del), skuespil i 2 afdelinger. Oversættelse: Ove Abildgaard, musik: Mark Lothar
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
musik af Eduard Lassen (1830-1904)
musik af C. Schmalstich (sprog: ukendt)
musik af Felix Weingartner (1863-1942, sprog: tysk)
bearbejdelse af Svend Gade (1877-1952)
musik af Erik Tuxen (1902-1957)
af Ove Abildgaard (1916-1990)
musik af Mark Lothar (1902-1985, sprog: tysk)
(premiere 01-05-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 30)
(oversætter) Wilhelm Tell
Skuespil i 5 Akter af Fr.v. Schiller. Oversat af Peter Hansen. Musiken af Sophus Stockmarr
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
musik af Sophus Stockmarr (1853-1917)
(premiere 26-12-1895 på Dagmarteatret)
P. Hansen: Prolog
ved Festforestilling i Anledning af Prinsesse Louises Bryllup af P. Hansen
(premiere 07-05-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
(oversætter) Ridder Bengts Hustru
Skuespil i 5 Akter af August Strindberg. Oversat af Peter Hansen
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
(premiere 10-10-1897 på Dagmarteatret)
P. Hansen: Prolog
i Anledningen af 100-Aaret for Henrik Hertz' Fødsel af Peter Hansen
(premiere 20-10-1897 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
P. Hansen: Prolog
ved Gallaforestilling i Anledning af Prins Christians og Prinsesse Alexandrines Formæling, af Peter Hansen
(premiere 27-05-1898 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
P. Hansen: Epilog
i Anledning af 150-Aarsdagen for Teatrets Indvielse, Tekst af Prof. P. Hansen, Musik af Fr. Rung
musik af Frederik Rung (1854-1914)
(premiere 18-12-1898 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
(oversætter) Skyldig - ikke skyldig - ?
Skuespil i 4 Akter (8 Afdelinger) af August Strindberg. Oversættelse: Peter Hansen
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
(premiere 03-09-1901 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 6)
P. Hansen: Prolog
af Peter Hansen ved mindefesten i anledning af 100-årsdagen for H.C. Andersens fødsel
(premiere 02-04-1905 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(oversætter) Gildets Hemmelighed
Skuespil i 4 Akter af August Strindberg. Oversat af Peter Hansen
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
(premiere 07-10-1911 på Casino)
(oversætter) Mester Olof
skuespil i 5 akter af August Strindberg. Oversættelse: Peter Hansen, de versificerede partier ved Otto Borchsenius
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
(premiere 29-01-1920 på Det kongelige Teater)
(oversætter) Amphitryon
Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat (i det 18. Aarh.) af D. Sechmann med Rettelser af B.J. Lodde, (i 1815-16:) af K.L. Rahbek og (fra 1879-80) af Richard Kaufmann, (opførsel 1922) af Peter Hansen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
(premiere 1722 eller begyndelsen af 1723 på Lille Grønnegade
premiere 22-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45, 1889-1975: 15)
(oversætter) Iphigenia paa Tauris
Skuespil i 5 Akter af Johann Wolfgang von Goethe. Oversættelse: Peter Hansen. Indlednings- og mellemaktsmusik, solo og kor af Georg Friedrich Händel
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
musik af Georg Friedrich Händel (1685-1759, sprog: tysk)
(premiere 27-11-1931 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 5)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden