Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alexander Schumacker (1853-1932)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
For Romantik og Historie, 1874
Hver 8. Dag, 1896-
Aaret rundt, 1889-
Hver 14. Dag, 1896
 Afsnit i bog (redigeret, 1881-82) tidsskrift: Illustreret Folkeblad (1868-)
Detaljer
redigeret af Michael Giørup (1830-1915)
redigeret af A.W. Henningsen (1849-1898)
kollaps Noter
 note til titel Søndagslæsning for Alle. Nr. 1-17. Udg. af Carl Petersen. 1868.
 note til titel Nr. 18-643. Redig. og udg. af C.B. Petersen, M. Giørup, F.C.C. May, L.A. Salomon, F. Henckel, E. Müller og A.W. Henningsen. 1869-80.
 note til titel Redig. af A. Schumacher (1881) og A.W. Henningsen. 1881-92.
 Trykt i periodicum Schumacher, A. v.: Therese Krones. (En Theater[er]indring af A. v. Schumacher). (Brudstykke af en større Fortælling) (1870, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 38 (17-12-1870).
 Bog Schumacher, Al.: [indgår i antologien: Jernbane- og Dampskibs-Literatur [?]] Vampyren. Af en Afdøds Dagbog (1870, novelle(r)) EMP 82
 Trykt i periodicum Schumacher, Al.: Bag Coulisserne. Skitser fra Theaterverdenen af Al. Schumacher (1871, novelle(r)) 👓
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 7 (16-9-1871).
 Trykt i periodicum Schumacher, Al.: Det forstyrrede Stævnemøde. Humoristisk Fortælling af Al. Schumacher (1871, novelle(r)) 👓
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 6 (9-9-1871).
 Trykt i periodicum (oversætter) Kønig, Ewald August: Gjennem Kamp til Fred. Priskronet Roman, bearbeidet efter E. A. Koenig af Al. Schumacher (1871, roman) 👓
originaltitel: Durch Kampf zum Frieden, 1871
del af: Illustreret Ugeblad
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
af Ewald August König (1833-1888, sprog: tysk)
oversat af C.A. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Ugeblad fra 2. Aarg., Nr. 15 (8-4-1871) til Nr. 30 (22-7-1871) (uafsluttet, fortsat i Nyt Illustreret Ugeblad).
 note om føljeton Føljeton (fortsat fra Illustreret Ugeblad) i Nyt Illustreret Ugeblad fra 1. Aarg., Nr. 1 (5-8-1871) [Anden Del, slutningen af kapitel 3], til 2. Aarg., Nr. 4 (28-1-1872).
 url Fuld visning af den tyske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst (bind 3) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst (bind 4) på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum (oversætter) Bechstein, Ludv.: Guldhaar. Efter Ludv. Bechstein (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
af Ludwig Bechstein (1801-1860, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 5 (28-1-1871), [1. Del af serien:] Fortællinger for Børn. Bearbeidede af A. Schumacher.
 Trykt i periodicum Schumacher, Al.: Herrens Veje. En Fortælling for Store og Smaa af Al. Schumacher (1871, tekster) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 9 (25-2-1871).
 Trykt i periodicum (oversætter) Vacano, Emil Mario: Lucys Frier. En Fortælling af Emil Mario Vacano. Oversat af Alex. v. Schumacher (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: Lucy's Freier
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
af Emil Mario Vacano (1840-1892, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Der Salon, Bind II, 1868, side 580-96.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 11 (11-3-1871) til Nr. 13 (25-3-1871).
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Min Fødeby Stavenhagen. Barndomsminder. Overs. efter Originalens 6te Oplag ved Al. Schumacher. ♦ 1871. 119 sider (1871, roman) EMP3176
originaltitel: Meine Vaterstadt Stavenhagen, 1855
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1873 i: Fortællinger [1] Senere udgave: Min Fødeby Stavenhagen. Første fuldstændige Udgave. ♦ 1873. 176 sider
1911 indgår i: Fortællinger [b] Senere udgave: Fortællinger fra min Fædreneby Stavenhagen. ♦ Forlagsmagasinet, 1911. 224 sider
 Afsnit i bog (redigeret, 1872-10-01) tidsskrift: Nyt Illustreret Ugeblad. Redigeret af [P.C.] Christiansen (og senere) A. Schumacher, J.C. Gerson og V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1871-74. 1.-4. Aarg. (Nr. 13) (1871-74, periodicum)
Detaljer
redigeret af P.C. Christiansen
(1873-04-06) redigeret af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
(1873-09-06) redigeret af Vilhelm Møller (1846-1904)
1870-71 Samhørende, 2. del af: Illustreret Ugeblad. Red. af [P.C.] Christiansen. ♦ 1870-71. 1.-2. Aarg. (69 Nr.) (folio)
kollaps Noter
 note til titel Fra 2. Aarg, Nr. 40 (6-10-1872) redigeret af Al. Schumacher.
 note til titel Fra 3. Aarg., Nr. 14 (6-4-1873), redigeret af Jul. Chr. Gerson.
 note til titel Fra 3. Aarg., Nr. 36 (6-9-1873), redigeret af Vilhelm Møller.
 Trykt i periodicum Schumacher, Al.: Reclame. Skitse af Al. Schumacher (1871, tekster) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 4 (21-1-1871).
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Tre Smaafortællinger. Særtryk af "Nyt Aftenblad"s Feuilleton. ♦ 1872. 31 sider. (Kupée-Literatur. 1ste Hefte) (1872, novelle(r)) EMP3180
serietitel: Kupée-Literatur, 1
del af: Nyt Aftenblad
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
kollaps Indhold

[a] Reuter, Fritz: Hvad Onkel Matthias fortalte (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 3. Aarg., Nr. 2 (12-1-1873).
[b] Reuter, Fritz: Han maatte med (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1874 i: Fortællinger [3h] Senere udgave: Han maatte med
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 47 (24-11-1872), 2. afsnit i serien: Smaahistorier af Fritz Reuter. Oversatte af Al. Schumacher.
[c] Reuter, Fritz: Væddemaalet (1872, novelle(r))
originaltitel: De Wedd
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 3. Aarg., Nr. 5 (2-2-1873), under titlen: Væddemaalet. En Historie af Fritz Reuter. Oversat af Al. Schumacher.
 Trykt i periodicum (oversætter) Friedrich, Friedrich: En Debut. Af Friedrich Friedrich (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
af Hermann Friedrich Friedrich (1828-1890, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 12 (24-3-1872) og Nr. 13 (31-3-1872), 1. afsnit i serien: Paa Brædderne, Skizzer fra Theaterverdenen. Efter teksten: Al. S.
 Trykt i periodicum (formodet) anonym: Kan Du huske. Skitse af Ax. (1872, novelle(r)) 👓
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 34 (25-8-1872) og Nr. 35 (1-9-1872).
 Trykt i periodicum (oversætter) König, Ewald August: Moderens Ring. Novelle af Ewald August König. Oversat af Al. Schumacher (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
af Ewald August König (1833-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 36 (8-9-1872) til Nr. 39 (29-9-1872).
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Rejsen til Belgien. Bearbeidet af Al. Schumacher. Efter Originalens 8. Oplag. ♦ 1872. xvi + 194 sider (1872, roman) EMP3179
originaltitel: De Reis' na Belligen, 1855
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel [i 1-2. oplag] Side iii-xiv: Fortale (Bedst at servere til Desert!) [signeret F.R.].
 note om oplag Andet Oplag, 1874. xvi + 194 sider.
 note om oplag Fjerde Udgave. 1889. 180 sider.
 Trykt i periodicum A. x.: Smaa Historier om store Mænd. Fortalt af A. x. (1872, novelle(r)) 👓
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 46 (17-11-1872) til 50 (15-12-1872).
 Trykt i periodicum (oversætter) Vacano, Emile Mario: Stammens sidste Grav. Af Emile Mario Vacano, oversat af Al. Schumacher (1872, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
af Emil Mario Vacano (1840-1892, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 1 (7-1-1872).
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Uden Hjem. En Fortælling ved Al. Schumacher. ♦ [1872]. 136 sider (1872, roman) EMP3181
originaltitel: Kein Hüsung, 1857
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1882 Senere udgave: Utan hem
1912 Senere udgave: Uden Hjem. En Fortælling ved Al. Schumacher. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider
kollaps Noter
 note til titel Den tyske tekst er en versfortælling.
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Fortællinger. Med en Livsskildring af Forfatteren. Overs. af Al. Schumacker. ♦ 1873-74. [Bind] I-III, 176 + 80 + 172 sider (1873-74, novelle(r)) EMP3182
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
kollaps Indhold

[1] Reuter, Fritz: Min Fødeby Stavenhagen. Første fuldstændige Udgave. ♦ 1873. 176 sider (1873, roman)
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1871 1. udgave: Min Fødeby Stavenhagen. Barndomsminder. Overs. efter Originalens 6te Oplag ved Al. Schumacher. ♦ 1871. 119 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Af anmeldelser].
[2] Reuter, Fritz: Onkel Bræsigs Reiseeventyr fortalt af ham selv. Tredie Oplag. ♦ 1873. 80 sider (1873, roman)
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1873 1. udgave: Onkel Bræsigs Reiseeventyr, fortalte af ham selv. Overs. efter Originalens 7de Oplag af Al. Schumacher. 2det Oplag. ♦ 1872. 92 sider
[3] Reuter, Fritz: Muntre Historier og en Komedie. ♦ 1874. viii + iv + 172 sider (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1907 Senere udgave: Munter Historrier. Øwversatt paa Vendelbomoel aa Frands Vendelbo [ie: Jens Peter Vestergaard]. ♦ Aarhus, Alb. Bayer, 1907. 50 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-viii: Fritz Reuter [signeret A.S.].
 note til oversat titel Side i-i: Fortale til første Oplag [signeret F.R.].
[3a] Reuter, Fritz: Fyrst Blücher i Teterow. Dramatisk Spøg i 1 Akt. (Overs. efter en Afskrift af Forfatterens utrykte Manuskript) (1874, dramatik)
originaltitel: Fürst Blücher in Teterow, 1857
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3b] Reuter, Fritz: Hvem var den Klogeste? (1874, novelle(r))
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 47 (24-11-1872), 1. afsnit i serien: Smaahistorier af Fritz Reuter. Oversatte af Al. Schumacher.
[3c] Reuter, Fritz: Hvorledes en Glaskareth blev til et Pibehoved (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3d] Reuter, Fritz: Fra Demagogtiden (1874, novelle(r))
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 51 (22-12-1872).
[3e] Reuter, Fritz: De to Sendebud (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3f] Reuter, Fritz: Jeg troede ham paa hans Ord (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3g] Reuter, Fritz: Den gode Villie (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3h] Reuter, Fritz: Han maatte med (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1872 indgår i: Tre Smaafortællinger [b] 1. udgave: Han maatte med
[3i] Reuter, Fritz: Hvorledes Fritz Svart og Carl Witt reiste til Markedet, og hvad der hændte dem der (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3j] Reuter, Fritz: En Overraskelse (1874, digte)
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3k] Reuter, Fritz: Trolleri altsammen! (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3l] Reuter, Fritz: En Aften hos Sleuder (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3m] Reuter, Fritz: Hvad man har, det har man (1874, digte)
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3n] Reuter, Fritz: Reisen til Berlin (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[3o] Reuter, Fritz: En simpel Historie (1874, novelle(r))
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Den Lykkelige fører Bruden hjem. Overs. af Al. Schumacher. ♦ 1873. 64 sider (1873, roman) EMP3183
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
 Bog (oversætter) Winterfeld, A. v.: Den myrdede Digter. Komisk Roman. Overs. af Al. Schumacher. ♦ 1873-74. Del 1-4, 303 + 207 + 192 + 191 sider (1873-74, roman) EMP3015
originaltitel: Ein gemeuchelter Dichter, 1867
af Adolf von Winterfeld (1824-1889, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Onkel Bræsigs Reiseeventyr, fortalte af ham selv. Overs. efter Originalens 7de Oplag af Al. Schumacher. 2det Oplag. ♦ 1872. 92 sider (1873, roman) EMP3178
originaltitel: Abendteuer des Entspekter Bräsig, bürtig aus Meckelborg-Schwerin, von ihm selbst erzählt, 1861
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1873 i: Fortællinger [2] Senere udgave: Onkel Bræsigs Reiseeventyr fortalt af ham selv. Tredie Oplag. ♦ 1873. 80 sider
1910 indgår i: Fra Napoleonstiden [s225] Senere udgave: Inspektør Bræsigs Æventyr, fortalt af ham selv. Side [223]-91
1910 Senere udgave: Onkel Bræsigs Rejseeventyr. Fortælling. ♦ Universalforlaget (Wm. Sørensen), 1910. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel På plattysk trykt i samlingen: Schnurr-Murr, 1861.
 Bog (oversætter) Temme, J. D. H.: Tillid til Gud! En Kriminalhistorie. Overs. af Al. Schumacher. ♦ 1873. 96 sider (1873, roman) EMP2911
originaltitel: Ein Gottvertrauen, 1869
Detaljer
af Jodokus Deodatus Hubertus Temme (1798-1881, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Bibliothek von Eisenbahn-Novellen, 5,, 1869.
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Rimede Historier (1874, digte)
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Efterladte Skrifter. Overs. af Al. Schumacher. Med Reuters Biografi af Adolf Wilbrandt. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1875. [1] 349 [1] sider. (Trykkeri: Hoffenberg, Jespersen & Fr. Traps Etabl.) (1875, novelle(r)) EMP3185 👓
originaltitel: Nachgelassene Schriften. Hrsg. von A. Wilbrandt, 1874-75
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
forord af Adolf von Wilbrandt (1837-1911, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Side [1]-117: Fritz Reuters Levnet og Værker. Af Adolf Wilbrandt.
 note til oversat titel Side [351]: Rettelser.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[s119] Reuter, Fritz: Mecklenborgs Krønike. Side [119]-238 (1875, novelle(r))
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[s239] Reuter, Fritz: En grevelig Fødselsdag. Side [239]-90 (1875, novelle(r))
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
[s291] Reuter, Fritz: Reisen til Braunschweig. Kortfattet Beskrivelse af min Reise gjennem store og smaa Lande. Side [291]-303 (1875, novelle(r))
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen side [291]: Første literaire Forsøg af den tolvaarige Fritz Reuter, skreven til hans Gudfader, den fra "Napoleonstiden" bekjendte Amtmand Weber.
[s305] Reuter, Fritz: Breve fra Hr. Inspektør Bræsig til Fritz Reuter. Side [305]-349 (1875, novelle(r))
originaltitel: ?
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
 Bog (oversætter) Harte, Bret: Gabriel Conroy. Roman. Overs. af Al. Schumacher. ♦ Aalborg, 1876. 925 sider. ("Nordjyllands Folkeblads" Feuilleton) (1876, roman) EMP 722
originaltitel: Gabriel Conroy, 1875-76
del af: Nordjyllands Folkeblad
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1877 Senere udgave: Gabriel Conroy. Roman. Aftryk af "Dannevirke". ♦ Haderslev, (Sabroe), 1877. [Bind] I-IV, 230 + 226 + ? + ?
1892 i: Samlede Skrifter [1-2] Senere udgave: Gabriel Conroy
kollaps Noter
 note til oversat titel Dagbladet 28-1-1876, side 4: Bekjendtgjørelse. For at forebygge Kollision bekjendtgjøres hermed, at der paa mit Forlag vil udkomme en dansk Oversættelse af Bret Hartes Roman: Gabriel Conroy ved Robert Watt.
 note til oversat titel Kjøbenhavn i Januar 1876. L.A. Jørgensen.
 note om føljeton Føljeton i Dagens Nyheder 1876, ikke trykt med sidetal.
 Bog Ritter, Leo: Fra Hav og Hede. Digt. Oplæst i "Jydsk Forening" d. 8. Oct. 1878. ♦ 1878. 3 sider (1878, digte)
 Bog Ritter, Leo: To paa Flagen og andre Digte. ♦ Kbh., (Valdemar Petersen), 1880. 54 sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkested: Horsens) (1880, digte)
 Bog Ritter, Leo: [indgår i antologien: Fortællinger [s298]] En Spaadom. Historisk Fortælling af Leo Ritter. (Her efter "Hors. Av."). Side [298]-345 (1881, novelle(r)) 👓
del af: Sjællands-Posten
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 14-11-1881 til 28-11-1881. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Zola, Emile: L'Assommoir. Paa Dansk ved Al. Schumacher. Illustreret Udgave. ♦ 1882. ?, ill. (1882, roman) EMP4827
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
1880 1. udgave: Agnes eller Drankerens Datter. Skildringer af Folkelivet i Kjøbenhavn. Lokaliseret Bearbejdelse ved Anton Meier. (Efter Émile Zolas Roman L'Assommoir). ♦ 1880. 831 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel På Det kgl. Bibliotek findes kun et fragment: Hefte 1-2 (side 1-96). Måske er der ikke udkommet mere?
 Bog (oversætter) Zola, Émile: Nana. Paa Dansk ved Al. Schumacher. Med Forfatterens Portrait. ♦ A.W. Henningsen's Forlag, [1881-82]. 336 + 134 sider, illustreret. (Trykkeri: A.W. Henningsens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1882, roman) EMP4830 👓
originaltitel: Nana, 1880
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
1904 i: Romaner [3] Senere udgave: Nana. ♦ A. Christiansen, 1904. 444 sider. Pris: kr. 2,25
1909 Senere udgave: Nana. Avtoriseret Oversættelse. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 375 sider. (Trykkeri: A/S Brødr. Backhausens Etabl. - (Nationaltrykkeriet, R. Nielsen)
1913 Senere udgave: Nana. Aut. Oversættelse. Ny Udg. ♦ John Martin, 1913. 368 sider. Pris: kr. 1,00
1934 Senere udgave: Nana. (Aut. og revideret Overs. fra Fransk efter "Nana"). ♦ Gyldendal, 1934. 392 sider
1952 Senere udgave: Nana. (Overs. fra fransk I. G. Lauritzen efter "Nana"). ♦ Hirschsprung, 1952. 330 sider. Pris: kr. 7,85
1960 Senere udgave: Nana. [Ny udg.]
1972 Senere udgave: Nana. Overs. fra fransk af I. C. Lauritzen. Ill. af Tim. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 333 sider, 11 tavler
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På fransk trykt i: Le Voltaire, fra 16-10-1879 til 5-2-1880. Udgivet i bogform 1880.
 note til oversat titel Med portræt.
 note til oversat titel Oversættelsen består af 2 dele i ét bind. Anden del med separat titelblad har titlen: Supplement til Nana.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Zola og Naturalismen [signeret: Al. S.].
 note til oversat titel Aarhus Amtstidende 10-6-1881, uddrag af annonce side 3: Nana. Illustreret Pragtudgave. Paa Dansk ved Al. Schumacher. 1.-10. Levering. Bliver fuldstændigt i 60 Lev. à 10 Ø.
 note til oversat titel Oversætteren blev tiltalt for krænkelse af straffelovens af 1866 §184 (utugtigt skrift), men slap ved at forlæggeren overlod restoplaget til politiet.
 note til oversat titel Social-Demokraten 22-11-1881, side 1-2: Hvorfor jeg oversætter Zola [referat af og citater fra artikel af A. Schumacher i "Illustreret Folkeblad" om hvorfor han har oversat romanen]. Fuld visning af artiklen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Arhus Amtstidende 29-11-1881, side 2: Emil Zolas Roman "Nana" [citerer måske hele artiklen fra "Illustreret Folkeblad"]. Fuld visning af artiklen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt Web link link til hele listen Kommentar til listen: Restoplaget konfiskeret.
 Bog (oversætter) Mikszáth, Koloman: Novelletter fra Ungarn. Paa Dansk ved Al. Schumacher. ♦ H. Hagerups Forlag, 1885. 95 sider (1885, novelle(r))
originaltitel: Az arany Kisasszony - Tót atyafiak
Detaljer
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, Tillæg, Nr. 263 (11-11-1885) [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Mikszáth, Koloman: Guldfrøkenen (1885, novelle(r))
originaltitel: Az arany kisasszony
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
[b] Mikszáth, Koloman: Historien om et Ægteskab (1885, novelle(r))
originaltitel: Historia egy házasságról
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
[c] Mikszáth, Koloman: Lammet "Sukkersød" (1885, novelle(r))
originaltitel: A néhai bárány
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
[d] Mikszáth, Koloman: To Avlsgaarde (1885, novelle(r))
originaltitel: Két major regénye
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
[e] Mikszáth, Koloman: Annas Brøde (1885, novelle(r))
originaltitel: Bede Anna tartozása
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
 Bog (oversætter i periodicum) Storm, Theodor: [indgår i: Fem Noveller [e]] Posthuma (1885, novelle(r)) EMP2878
originaltitel: Posthuma, 1849
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 9 (30-9-1871), 1. del af serien: Maaneskinshistorier, bearbeidede efter Theodor Storm af Al. Sch.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Trykt i periodicum (oversætter) Wranér, Henrik: Det gjorde Udslaget! Et Minde fra den skaanske Slette af Henrik Wranér. (Overs. efter Forf. Haandskrift af Alex. Schumacher) (1886, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
se også: Hjælpsomhed
Detaljer
af Henrik Wranér (1853-1908, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen Aargang 1886, Nr. 5 (10-1-1886).
 Trykt i periodicum (oversætter) Mikzath, Koloman [Mikszath, Koloman]: Hundeglam. Skitse af Koloman Mikzath [ie: Mikszath]. Oversat fra Ungarsk af Alex. Schumacher (1886, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen Aargang 1886, Nr. 30 (4-7-1886).
 Trykt i periodicum (oversætter) Vértessi, Arnold: Kaptajnen ved Livjægerne. Fortælling af Arnold Vértessi. Fra Ungarsk ved Alex. Schumacher (1886, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Arnold Bernát Rafael Vértesi (1834-1911, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen Aargang 1886, fra Nr. 31 (11-7-1886) til Nr. 34 (1-8-1886).
 Trykt i periodicum (oversætter) Donath, Berci: Et skjæbnesvangert Hverv. Fortælling af Berci Donath. Oversat fra ungarsk af Alexander Schumacher (1886, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Berci Donath (sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1886-87, fra Nr. 14 (2-2-1887) til Nr. 9 (28-11-1886).
 Trykt i periodicum (oversætter) anonym: Violetta. Roman efter det Engelske ved Alex. Schumacher (1886, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1886-87, fra Nr. 1 (3-10-1886) til Nr. 13 (26-12-1886).
 Trykt i periodicum (oversætter) Pichler, Helene: Lore. Fortælling af Helen Pichler ved Al. S. (1887, novelle(r)) 👓
originaltitel: Lore, 1887
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Helene Felsing (1848-1906, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Neue Monatshefte des Daheim, Jahrgang 1887/88, I. Band, side 128-35.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1887-88, Nr. 5 (30-10-1887) og Nr. 6 (6-11-1887).
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Anno Tretten. Fortælling. Fra Plattysk ved A. Carstens. ♦ [1888]. 271 sider. (Dansk Folkebibliothek, 25-26) (1888, roman) EMP3190
originaltitel: Olle Kamellen [bd.1], 1859
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 25-26
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1905 Senere udgave: Anno Tretten. Fra Plattysk ved Al. Schumacher. ♦ Schubothe, 1905. 224 sider
1911 Senere udgave: Fra Aar 1813. Fortælling. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 252 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Forord [om F.R.].
 note om oversættelse A. Carstens er pseudonym for Alexander Schumacher, jævnfør hans retsag 1914 mod Kunstforlaget Danmark, om deres uretmæssige optrykt af titlen 1911, hvor forlaget dømmes til at udbetale erstatning. Artikel i Nationaltidende 6-7-1914, side 5.
 Trykt i periodicum (oversætter) Mikszáth, Koloman: Den forsvundne Hjord. En Historie af Koloman Mikszáth (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Aaret rundt
Detaljer
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aaret Rundt, Aargang 1889, side 413-15. [Efter teksten:] (Fra Ungarsk ved Al. S.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Schumacher, Al.: I yderste Nød. En Historie, fortalt af Al. Schumacher (1889, novelle(r)) 👓
del af: Aaret rundt
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aaret Rundt, Aargang 1889, side 66-69. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Aaret rundt. Maanedsskrift for Hjemmet. Redigeret af Al. Schumacher. ♦ Kjøbenhavn, Martius Truelsens Forlag og Tryk, 1889-91. Aargang 1889-91 (1889-91, periodicum) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten, Aargang 1889, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, Aargang 1890, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, Aargang 1891, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Wolzogen, Ernst von: Den gale Komtesse. Roman. Paa Dansk ved Al. Schumacher. Med Illustrationer af Carsten Ravn og V. Jastrau. ♦ M. Truelsen, 1889. 438 sider (1889, roman) EMP3027
originaltitel: Die tolle Komtess, 1889
del af: Aaret rundt
Detaljer
af Ernst von Wolzogen (1855-1934, sprog: tysk)
illustrationer af Carsten Ravn (1859-1914)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1909-10 Senere udgave: Den gale Komtesse. Roman i to Dele af Ernst von Wolzogen. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1909-10. I.-II. Del, 230 + 264 sider
1911 Senere udgave: Den gale Komtesse. Paa Dansk ved Alex. Schumacker. ♦ John Martin, 1911. 176 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aaret Rundt, Aargang 1889, side 50-66, 126-44, 157-72, 199-216, 247-63, 293-307 og 345-60. [Med Forfatterens Portrait og Tegninger af Carlsten Ravn og V. Jastrau]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Trykt i periodicum (oversætter) Mikszáth, Koloman: Min Søsters Gravsten. Af Koloman Kiszáth (1890, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Aaret rundt
Detaljer
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aaret Rundt, Aargang 1890, side 502-05. [Efter teksten:] (Fra Ungarsk ved Al. S.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Hawthorne, Julian: En sørgelig Hemmelighed. Billeder fra New-York ved Nat. Fra Politiinspektør Byrnes Dagbog. Overs. af Al. Schumacher. ♦ 1890. 288 sider, illustreret (1890, roman) EMP 738
originaltitel: A tragic mystery, 1888
del af: Aaret rundt
Detaljer
af Julian Hawthorne (1846-1934, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aaret Rundt, Aargang 1889, side 180-89, 231-40, 276-88, 324-36, 369,84 og 418-432. [Med Vignet af Ch. Jensen]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum (oversætter) Vértessi, Arnold: En Landsbypræst. Fortælling fra den ungarske Frihedskamp. Af Arnold Vértessi (1891, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Aaret rundt
Detaljer
af Arnold Bernát Rafael Vértesi (1834-1911, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aaret Rundt, Aargang 1891, side [221]-29. [Efter teksten:] (Fra Ungarsk ved Al. S.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum (oversætter) Mikszáth, Koloman: Den sorte Dame. Af Koloman Mikszáth (1891, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Aaret rundt
Detaljer
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aaret Rundt, Aargang 1891, side [182]-84. [Efter teksten:] (Fra Ungarsk ved Al. S.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Freytag, Gustav: Debet og Credit. Roman i sex Bøger. (To Dele). Overs. efter Originalens 37te Oplag af Al. Schumacher. ♦ 1893. Del 1-2, 677 + 488 sider (1892-93, roman) EMP1922
Detaljer
af Gustav Freytag (1816-1895, sprog: tysk)
1856-57 1. udgave: Debet og Credit. Roman i sex Bøger af Gustav Freytag. Efter Originalens femte Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Ekspeditionen af Husbibliotheket (Fr. Wøldike), 1856-57. Første-Tredie Bind, 417 + 403 + 314 sider. Pris: 2 Rdl. (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk)
 Bog (oversætter) Hawthorne, Julian: En farlig Forbryder. Fra Engelsk ved Al. Schumacher. ♦ 1891. 341 sider. (Feuilleton til "Avisen") (1892, roman) EMP 739
originaltitel: ?
del af: Avisen
af Julian Hawthorne (1846-1934, sprog: engelsk)
 Bog antologi: Fornøjelige Historier samlede alle Vegne fra af Onkel Adolf. Lyb. & Meyer, 1892 (1892, roman)
 Bog (oversætter) Csiky, Gregor: Proletarer. Skuespil i fire Akter. Overs. fra Ungarsk af A. Schumacher. ♦ Lybecker & Meyer, 1892. 162 sider. Pris: kr. 3,25 (1892, dramatik)
originaltitel: ?
af Gergely Csiky (1842-1891, sprog: ungarsk)
 Bog (oversætter) Doudney: Rubinhalsbaandet. Roman. Fra Engelsk ved Al. Schumacher. ♦ 1892. Del 1-2, 277 + 294 sider (1892, roman) EMP 553
originaltitel: The missing rubies, 1886
Detaljer
af Sarah Doudney (1841-1926, sprog: engelsk)
1919 Senere udgave: Rubinhalsbaandet. Roman. ♦ Lybecker, 1919. 274 sider
 Bog (oversætter) Csiky, Gregor: Nemesis. Roman. Overs. fra Ungarsk af A. Schumacher. ♦ Lybecker & Meyer, 1893. 231 sider. Pris: kr. 4,50 (1893, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
af Gergely Csiky (1842-1891, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Schubothe.
 Bog (oversætter) Mikszáth, Koloman: Slovakiske Landbyhistorier. Fra ungarsk ved Alex. Schumacher. ♦ Kjøbenhavn, Lybecker & Meyers Forlag, 1893. 207 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hanover)) (1893, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: Autoriseret Oversættelse.
 note til oversat titel Side [208]: Indhold.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s005] Mikszáth, Koloman: Lohinas Græs. Side [5]-88 (1893, novelle(r))
originaltitel: A lohinai fü
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
[s089] Mikszáth, Koloman: Den sorte Plet. Side [89]-136 (1893, novelle(r))
originaltitel: Az a fekete folt
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
[s137] Mikszáth, Koloman: Lapaj. Side [137]-85 (1893, novelle(r))
originaltitel: Lapaj, a hires dudás
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
[s187] Mikszáth, Koloman: Jasztrab. Side [187]-207 (1893, novelle(r))
originaltitel: Jasztrabék pusztulása
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
 Bog Schumacher, Alex.: Agnete Budde (1894, roman)
Detaljer
1907 Senere udgave: Kongens Friskytter. Historisk Fortælling. (Ny bearbejdet Udgave af "Agnete Budde"). ♦ E. Jespersens Forlag, [1907]. 228 sider. Pris: kr. 2,60
kollaps Noter
 anmeldelse Adresseavisen 19-12-1894, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 19-12-1894, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Hver 14. Dag. Ill. Tidsskrift for Hjemmet. Udg. af S. Bauditz. Redakt. A. Schumacher. ♦ Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894-96. 1-2. Aarg. (1894-96, periodicum)
Detaljer
udgiver: Sophus Bauditz (1850-1915)
1896-1928 Samhørende, fortsættes af (2. del): Hver 8. Dag
kollaps Noter
 note til titel Fortsættes som: Hver 8. Dag.
 Bog (oversætter) Csiky, Gregor: Et Sisyfos-Arbejde. Roman. Oversat fra Ungarsk af A. Schumacher. ♦ Schubothe, 1894. 172 sider. Pris: kr. 3,50 (1894, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Romaner fra alle Lande, 10
Detaljer
af Gergely Csiky (1842-1891, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Restoplaget udsendt år 1900 som bind 10 i serien: Romaner fra alle Lande.
 Bog (oversætter) antologi: Ungarske Folkeeventyr. Ved Alex. Schumacher. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894. Første-Anden Samling, [2] 79 + [2] 80 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1894, novelle(r)) 👓
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
omslag af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel I begge samlinger, upagineret side: A jeles költö Gyulai Pál-Nak mély tisztelettel, Schumacher Sándor.
 note til oversat titel I begge samlinger, upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Også udgivet indbundet i eet bind, på omslaget: Ungarske Folkeeventyr. Første Samling & Anden Samling.
 url Fuld visning af oversættelsen, Første Samling, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen, Anden Samling, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1s003] anonym: Slangehammen. Side [3]-31 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[1s032] anonym: Døden og den gamle Kone. Side [32]-35 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[1s036] anonym: Kilinkó. Side [36]-51 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[1s052] anonym: Naadigherren og hans Kusk. Side [52]-58 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[1s059] anonym: Hyrden og hans Kone. Side [59]-65 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[1s066] anonym: Johan Græshoppe. Side [66]-76 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[1s077] anonym: Sankt Peder. Side [77]-79 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[2s003] anonym: Den runde Sten. Side [3]-15 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[2s016] anonym: Den fedtede Taske. Side [16]-21 (1894, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
kollaps Noter
del af: Aaret rundt
 note om føljeton Trykt i Aaret Rundt, Aargang 1891, side 93-94, under titlen: Den fedtede Taske. Under fællesoverskriften: Feuilleton. [Efter teksten:] Al. S. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2s022] anonym: "Prosit, Deres Majestæt!". Side [22]-29 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[2s030] anonym: Prins Johan og Prinsesse Vindpust. Side [30]-38 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[2s039] anonym: Kong Katzor. Side [39]-43 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[2s044] anonym: Den bestjaalne Hyrde. Side [44]-52 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[2s053] anonym: Drømmen, som ingen maatte vide. Side [53]-69 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[2s070] anonym: Den gamle Mands Lam. Side [70]-76 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[2s077] anonym: Skruptudsens Gudmoder. Side [77]-80 (1894, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
 Trykt i periodicum (oversætter) Szomahazy, Stefan: Hvad Thomas oplevede. (Fra Ungarsk ved Al. S.) (1896, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Stefan Szomahazy (1864-1927, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [4. Kvartal], October-December 1896, side 43-47. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (redigeret, 1896-97) tidsskrift: Hver 8. Dag (1896-1928, periodicum)
Detaljer
udgiver: Sophus Bauditz (1850-1915)
(1897-1900) redigeret af George C. Grøn (1864-1923)
udgiver: Odin Drewes (1865-1945)
(1900-09) redigeret af Georg Kalkar (1868-1928)
(1907-09) redigeret af C.C. Clausen (1868-1934)
(1918) redigeret af Holger Jerrild (1890-1962)
(1910-20) redigeret af George C. Grøn (1864-1923)
1894-96 Samhørende, 2. del af: Hver 14. Dag. Ill. Tidsskrift for Hjemmet. Udg. af S. Bauditz. Redakt. A. Schumacher. ♦ Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894-96. 1-2. Aarg.
kollaps Noter
 note til titel Fortsættelse af: Hver 14. Dag.
 omtale Johan Severin: Hver 8. Dag : Illustreret Ugeblad. Om en bladudgiver og hans bogtrykker. Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum, 1998. 52 sider, illustreret. Link til ekstern webside
 url Artikel om tidsskriftet på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af tidsskriftet (October-December 1896) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af tidsskriftet (Januar-Marts 1897) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af tidsskriftet (April-Juni 1897) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af tidsskriftet (Juli-September 1897) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af tidsskriftet (Aargang 1898-99) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af tidsskriftet (Aargang 1899-1900) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af tidsskriftet (Aargang 1900-01) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (pdf) af tidsskriftet (11. Aargang (1904-05), Nr. 14-51) på: Link til ekstern webside Danskernes Historie Online
 url Fuld visning (pdf) af tidsskriftet 1908 (januar-december) på: Link til ekstern webside Danskernes Historie Online
 url Fuld visning (pdf) af tidsskriftet 1910 (januar-december) på: Link til ekstern webside Danskernes Historie Online
 url Fuld visning (pdf) af tidsskriftet 1911 (januar-december) på: Link til ekstern webside Danskernes Historie Online
 url Fuld visning (pdf) af tidsskriftet 1912 (januar-december) på: Link til ekstern webside Danskernes Historie Online
 url Fuld visning (pdf) af tidsskriftet 1920 (januar-december) på: Link til ekstern webside Danskernes Historie Online
 url Fuld visning (pdf) af tidsskriftet 1922 (28. Aarg., januar-december, nr 1 mangler) på: Link til ekstern webside Danskernes Historie Online
 anmeldelse Viborg Stifts Folkeblad 14-9-1912, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum (oversætter) Herczeg, Franz: Katinka. Novellette af Franz Herczeg. (Fra Ungarsk ved Al. Schumacher) (1896, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 14. Dag
Detaljer
af Ferencz Herczeg (1863-1954, sprog: tysk)
illustrationer af H.V. Westergaard (1870-1928)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Hver 14. Dag, II. Bind, 1896, side 201-04. [Vignet af H. V. Westergaard]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum (oversætter) Mikszáth, Koloman: Kongens Klæder. En Historie af Koloman Mikszath (1896, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 14. Dag
Detaljer
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Hver 14. Dag, II. Bind, 1896, side 284-87. [Efter teksten:] (Fra Ungarsk ved Al. S.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum (oversætter) Rákosi, Viktor: Kovács. Fortalt af en Kovacs. Af Viktor Rakosi (1896, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 14. Dag
Detaljer
af Viktor Rákosi (1860-1923, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Note til titlen side 182: Navnet Kovács, Smed, det tydske Schmidt, er meget udbredt i Ungarn.
 note om føljeton Trykt i Hver 14. Dag, III. Bind, 1896, side 182-83. [Efter teksten:] Fra Ungarsk ved Al. S.
 Trykt i periodicum (oversætter) Herczeg, Franz: Lida. Novellette af Franz Herczeg (1896, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 14. Dag
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
af Ferencz Herczeg (1863-1954, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Hver 14. Dag, II. Bind, 1896, side 68-70. [Efter teksten:] (Aut. Overs. ved Al. S.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Trykt i Kolding Folkeblad 16-4-1914 og 18-4-1914, under titlen: Lida. Novellette af Frans Herczeg. Oversat af Erna Juel-Hansen. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum (oversætter) Herczeg, Franz: Miss Mill. Novellette. (Fra Ungarsk ved Al. S.) (1896, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Ferencz Herczeg (1863-1954, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hvert 8. Dag, [4. Kvartal] October-December 1896, side 172-75. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Herczeg, Franz: Oberstens Datter (1896, tekster)
originaltitel: ?
af Ferencz Herczeg (1863-1954, sprog: tysk)
 Trykt i periodicum (oversætter) Csiky, Gregor: Pengekatten. En Criminalhistorie af Gregor Csiky (1896, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 14. Dag
Detaljer
af Gergely Csiky (1842-1891, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Hver 14. Dag, II. Bind, 1896, side 234-39. [Efter teksten:] (Fra Ungarsk ved Al. S.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Gyulay, Paul: En gammel Herregaard. Fortælling. Med Forfatterens Portræt og Illustrationer af T. Dørre. Autoriseret Oversættelse fra Ungarsk ved A. Schumacher. ♦ V. Pio, 1902. 166 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1902, roman)
Detaljer
af Pál Gyulai (1826-1909, sprog: ungarsk)
illustrationer af Tivadar Dörre (1858-1932, sprog: ungarsk)
1882 i: Aftenlæsning [4s355] 1. udgave: Den gamle Herregaards sidste Ejer
 Bog (oversætter) Herczeg, Franz: Frøknerne Gyurkovics. Aut. Overs. ved A. Schumacher. ♦ V. Pio, 1904. 160 sider. Pris: kr. 1,50 (1904, roman)
originaltitel: ?
af Ferencz Herczeg (1863-1954, sprog: tysk)
 Trykt i periodicum (oversætter) Herczeg, Franz: Melinas Gæsterolle. Af Franz Herczeg. (Aut. Oversættelse fra Ungarsk ved Al. Schumacher) (1904, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Ferencz Herczeg (1863-1954, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 20 (14-2-1904).
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Anno Tretten. Fra Plattysk ved Al. Schumacher. ♦ Schubothe, 1905. 224 sider (1905, roman)
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1888 1. udgave: Anno Tretten. Fortælling. Fra Plattysk ved A. Carstens. ♦ [1888]. 271 sider. (Dansk Folkebibliothek, 25-26)
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 25-11-1905, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Schumacher, Alexander: [indgår i antologien: Julebog for Børn [s006]] De to Nisser. Af Alexander Schumacher. Med Tegninger af Alfred Schmidt. Side [6]-11 (1907, novelle(r)) 👓
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
 Bog Schumacher, Alex.: Kongens Friskytter. Historisk Fortælling. (Ny bearbejdet Udgave af "Agnete Budde"). ♦ E. Jespersens Forlag, [1907]. 228 sider. Pris: kr. 2,60 (1907, roman)
del af: Sorø Amts-Tidende
del af: Hejmdals Søndagsblad
Detaljer
1894 1. udgave: Agnete Budde
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Hejmdals Søndagsblad fra 19-10-1925 til 15-8-1926. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Sorø AmtsTidendes Søndagslæsning, fra Nr. 11 (12-3-1916). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 12-12-1907, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 79 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [85], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Trykt i periodicum (oversætter) Herczeg, Franz: En Historie fra Badestedet. Af Franz Herczeg. Oversat af Alex. Schumacher (1908, novelle(r))
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Ferencz Herczeg (1863-1954, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende 24-12-1908, Aften. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Münchhausen, Carl Frederik: Baron Münchhausens vidunderlige Rejser og Eventyr til Lands og til Vands saaledes som han selv plejede at fortælle dem i Vennelag. (Paa Dansk ved Alex. Schumacher. M. Tegn. af Louis Moe). ♦ Lybecker, 1909. 112 sider (1909, humor)
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: I. Eventyr i Rusland og Tyrkiet. II. Eventyr til søs. III. Rejse gennem jorden og andre mærkelige eventyr.
 note om oplag 2. Oplag, 1919. 103 sider.
 Bog (oversætter) anonym: Sinbad den Søfarendes vidunderlige Oplevelser, paa hans syv Rejser i de indiske Farvande. (Paa Dansk ved Alexander Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1910. 92 sider, illustreret (kvartformat) (1910, børnebog)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s343] 1. udgave: Historie om Sindbad, den Søe-Erfarne. Side 343-443
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 177, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Fra Aar 1813. Fortælling. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 252 sider (1911, roman)
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1888 1. udgave: Anno Tretten. Fortælling. Fra Plattysk ved A. Carstens. ♦ [1888]. 271 sider. (Dansk Folkebibliothek, 25-26)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversætteren ikke anført i bogen, men bogen er en ny udgave af oversættelsen fra 1888, jævnfør artikel i Nationaltidende 6-7-1914, side 5.
 Bog (oversætter) Wolzogen, Ernst von: Den gale Komtesse. Paa Dansk ved Alex. Schumacker. ♦ John Martin, 1911. 176 sider (1911, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 36
Detaljer
af Ernst von Wolzogen (1855-1934, sprog: tysk)
1889 1. udgave: Den gale Komtesse. Roman. Paa Dansk ved Al. Schumacher. Med Illustrationer af Carsten Ravn og V. Jastrau. ♦ M. Truelsen, 1889. 438 sider
 Bog (oversætter) anonym: Mikkel Ræv. Historien om hans Snuhed og List etc. (Efter Udg. af 1498 fortalt af Alex. Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1911. 92 sider (kvartformat) (1911, børnebog)
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse Morsø Folkeblad 13-12-1911, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 161 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 165, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Bog (oversætter) Freytag, Gustav: Debet og Credit. Roman i seks Bøger. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1912. 530 sider (1912, roman)
Detaljer
af Gustav Freytag (1816-1895, sprog: tysk)
1856-57 1. udgave: Debet og Credit. Roman i sex Bøger af Gustav Freytag. Efter Originalens femte Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Ekspeditionen af Husbibliotheket (Fr. Wøldike), 1856-57. Første-Tredie Bind, 417 + 403 + 314 sider. Pris: 2 Rdl. (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk)
 Børnebog Schumacher, Alex.: Nissehistorier (1912, børnebog)
 Bog (oversætter) Mikszáth, K.: Sankt Peders Paraply. Fortælling fra vore Dage. Autoriseret Oversættelse fra Ungarsk ved Alex. Schumacher. ♦ J.L. Lybeckers Forlag, 1912. 295 sider (1912, roman)
originaltitel: Szent Péter esernyöje
af Kálmán Mikszáth (1847-1910, sprog: ungarsk)
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Den sidste Mohikaner. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. (Omsl. tegn. af Gerh. Heilmann). ♦ Lybecker, 1912. 328 sider (1912, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
omslag af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1827-28 1. udgave: Den sidste Mohicaner. En Fortælling fra Aaret 1757. Overs. af J. Riise. ♦ 1827-28. Deel 1-4, x + 180 + 172 + 194 + 181 sider
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Uden Hjem. En Fortælling ved Al. Schumacher. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider (1912, roman)
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1872 1. udgave: Uden Hjem. En Fortælling ved Al. Schumacher. ♦ [1872]. 136 sider
 Bog Schumacher, Alex.: Fra gamle Dage (1913, novelle(r))
serietitel: Morten Korchs danske Serier, 5
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Hjortedræber. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. (Omsl. tegn. af Fr. Kraul). ♦ Lybecker, 1913. 338 sider (1913, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
omslag af Fritz Kraul (1862-1935)
1845-46 i: Samlede Skrifter [125-132] 1. udgave: Vildtskytten. En Roman. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1845-46. Hefte 125-132, Deel 1-2, 432 + 464 sider
 Bog Schumacher, Alex.: Spøgelseshistorier. Fortællinger i Ramme. ♦ Lybecker, 1914. 108 sider (1914, novelle(r))
 Bog (oversætter) May, Karl: Bjørnejægerens Søn. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. ♦ John Martin, 1915. 184 sider (1915, børnebog)
originaltitel: Der Sohn des Bärenjägers, 1887
serietitel: Martins Junior Bøger
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Karl May (1842-1912, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Der Gute Kamerad, fra 8-1-1887 til September 1887. Udgivet i bogform 1890 (bearbejdet).
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1887-88, fra Nr 26 (25-3-1888) til Nr. 53 (30-9-1888), under titlen: Bjørnejægerens Søn. Roman fra det fjerne Vesten af Karl May ved Al.S.
 Bog (redigeret) Neumann, Sophus: En Skovtur til Vands og andre humoristiske Fortællinger og Foredrag. 3. Udg. af "Ej blot til Lyst" i Udvalg. ♦ Thaning & Appel, 1915. 116 sider (1915, samling)
Detaljer
af Sophus Neumann (1846-1912)
1884-90 1. udgave: Ej blot til Lyst. En Samling Foredrag og Humoristiske Fortællinger. ♦ Thaning & Appel, 1884-90. 1.-3. Samling
kollaps Noter
 note til titel I Udvalg ved Alex. Schumacher.
 note til titel Med 1 billede.
 Bog (udgiver) Olufsen, Chr.: Gulddaasen. Et Lystspil i 5 Optog. (Udg. ved Alex Schumacher). ♦ Lybecker, 1916. 148 sider (1916, dramatik)
Detaljer
af Christian Olufsen (1763-1827)
1793 1. udgave: Guddaasen. Et Lystspil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, Paa Boghandler S. Poulsens Forlag, 1793. [5] 206 sider. Pris: 3 Mk. (Trykkeri: Trykt hos Matthias Seest)
kollaps Noter
 note til titel Opgså som bibliofiludgave i 200 nummererede eksemplarer.
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Den røde Fribytter. I Bearbejdelse ved Alex. Schumacher. ♦ John Martin, 1916. 160 sider (1916, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1829-31 1. udgave: Den røde Fribytter. En Fortælling. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1829-31. Deel 1-4, 214 + 230 + 222 + 221 sider
 Afsnit i bog (redigeret) Tolderlund, Hother: Udvalgte Fortællinger. [Udvalget ved Alex. Schumacher]. ♦ J.L. Lybecker, 1916. 197 sider (1916, novelle(r))
Detaljer
af Hother Tolderlund (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
kollaps Indhold

[a] Tolderlund, Hother: Udsigt fra min Værts Have (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
[b] Tolderlund, Hother: Frieriet (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
[c] Tolderlund, Hother: Synsmandens Pibe (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
1860 i: Fortællinger [1f] 1. udgave: Synsmandens Pibe. Side 158-59
[d] Tolderlund, Hother: Beens Hallig (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
[e] Tolderlund, Hother: En Tur til Væveren (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
1860 i: Fortællinger [1d] 1. udgave: En Tour til Væveren. Side 111-20
[f] Tolderlund, Hother: Svingerinden (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
[g] Tolderlund, Hother: Stille Vand (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
[h] Tolderlund, Hother: En Kop Kaffe (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
[i] Tolderlund, Hother: Galocherne (1916, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
1876 indgår i: Fra Syd og Nord [s155] 1. udgave: Galoskerne. Side [155]-94
 Bog (oversætter) anonym: Bhagavadgita den Helliges Sang. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. ♦ J.S. Jensen, 1917. 48 sider, 1 tavle (kvartformat) (1917, tekster)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
1912 1. udgave: Bhagavad Gita Sangen om Guddommen. Oversat af V. Jespersen. ♦ J.S. Jensens Forlag, Vesterbrogade 16, 1912. 76 sider
 Bog (udgiver) Aarestrup, Emil: Erotiske Situationer. [Udgaven ved Alex. Schumacher. Vignetter af Kr. Kongstad]. Kbh., Høst, 1917. 96 sider. (Rosen-Serien) (1917, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
af Emil Aarestrup (1800-1856)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1838 1. udgave: Digte. Af Emil Aarestrup. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1838. iv + 284 sider
kollaps Noter
 note til titel 1.-3. Tus., 1917.
 note til titel 4.-5. Tus., 1918.
 Samling Wengel, Chr. Molt: Komedier og Viser. (Ved Alex. Schumacher). ♦ Lybecker, 1917. 238 sider (1917, samling)
Detaljer
af Chr. Molt Wengel (1821-1859)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 Bog (redigeret) Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. En Romance-Cyklus. (Udgaven ved Alex. Schumacher. Vign. af Kr. Kongstad). ♦ Høst, 1917. 96 sider, illustreret (1917, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Rosen-Serien. Udgaven ved Alex. Schumacher. Vignetter af Kr. Kongstad. ♦ Høst, 1917-. (1917-)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
Detaljer om serien
 Bog (oversætter) Bird, Dr.: Skovdjævelen. En Indianerhistorie. I Bearbejdelse ved Alex. Schumacher. ♦ John Martin, 1917. 156 sider (1917, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 33
Detaljer
af Robert Montgomery Bird (1806-1854, sprog: engelsk)
1847-50 1. udgave: Skovdjævelen. Fortælling af det amerikanske Colonistliv. ♦ Jordan, 1847-50. Deel 1-3, 258 + 240 + 168 sider
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Sulamith og Salomon. Udgivet af Alex Schumacher. Vignetter af Kr. Kongstad. ♦ Høst, 1917. 86 sider, illustreret (1917, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1839 1. udgave: Salomons Ring. Dramatisk Eventyr med et lyrisk Forspil. ♦ Kjöbenhavn, forlagt af Andreas Seidelin, 1839. 260 sider
 Bog (oversætter) Æsop: Fabler. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. Illustr. af Arthur Rackham. ♦ Høst, 1918. 112 sider, illustreret og 7 farvetrykte tavler (1918, tekster)
af Æsop (-620--560, sprog: græsk)
illustrationer af Arthur Rackham (1867-1939, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (redigeret) Heiberg, Johan Ludvig: Romancer og Sange. (Udgaven ved Alex Schumacher. Vignetter af Kr. Kongstad). ♦ Høst, 1918. 100 sider, illustreret (1918, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note om oplag 1.-3. Tusinde, 1918.
 Afsnit i bog (udgiver) Ewald, Johs.: Rungsteds Lyksaligheder og andre Digte. (Udgave ved Alex. Schumacher. Vignetter af Kr. Kongstad). ♦ Høst, 1918. 96 sider, illustreret (1918, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
af Johannes Ewald (1743-1781)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel 1.-3. Tus., 1918.
 Afsnit i bog (redigeret) Blicher, St. St.: Trækfuglene. Naturkoncert. [Udg. ved Alex. Schumacher, Vignetter af Kr. Kongstad]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søn, 1918. 96 sider, illustreret. (Rosen-Serien) (1918, digte)
serietitel: Rosen-Serien
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Fødselsdags Bogen. (Udg. af Alex. Schumacher. Maanedsversene af Udgiveren. Illustr. af Gerh. Blom). ♦ Høst, 1919. 232 sider (1919, digte)
illustrationer af Gerhard Blom (1866-1930)
 Bog (oversætter) Tormay, Cecilie: Det gamle Hus. Roman. Aut. Oversættelse fra Ungarsk ved Alex. Schumacher. ♦ Nyt nordisk Forlag, [1919]. 240 sider (1919, tekster)
originaltitel: A régi ház, 1914
Detaljer
af Cécilie Tormay (1876-1937, sprog: ungarsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Vejle Amts Folkeblad 29-10-1919, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Indianerhøvdingen. Bearbejdet af Alex. Schumacher. ♦ John Martin, 1919. 176 sider (1919, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1830 1. udgave: Conanchet eller Grænseboerne. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1830. Bd. 1-2, i-vii + 8-268 + 317 sider
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Kærlighedens Bog. Dansk Kærlighedsdigte. ♦ Høst, 1919. 96 sider (1919, digte)
serietitel: Rosen-Serien
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Afsnit i bog (udgiver) Aarestrup, Emil: Man har Sagn - og andre Digte. [Udgaven ved Alex. Schumacher. Vignetter af Kr. Kongstad]. Holstebro, Høst, 1919. 96 sider. (Rosenserien) (1919, digte)
serietitel: Rosen-Serien
af Emil Aarestrup (1800-1856)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Stjernebøgerne. Under Redaktion af Alex. Schumacher ♦ (1919-)
Detaljer om serien
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Tankernes Bog. Erfaringer og Iagttagelser. ♦ Høst, 1919. 96 sider (1919, tekster)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 10 (Filosofi i Almindelighed).
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Vore Oldemødres Sange. ♦ Høst, 1919. 96 sider (1919, digte)
serietitel: Rosen-Serien
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Den røde Fribytter. Bearbejdet af Alex. Schumacher. ♦ V. Prior, [1925]. 234 sider, 3 tavler. Pris: kr. 2,00 (1925, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
1829-31 1. udgave: Den røde Fribytter. En Fortælling. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1829-31. Deel 1-4, 214 + 230 + 222 + 221 sider
 Bog (oversætter) Bird, Dr.: Skovdjævelen. En Indianerhistorie. I Bearbejdelse ved Alex. Schumacher. ♦ Prior, [1925]. 216 sider, 5 tavler. Pris: kr. 2,75 (1925, børnebog)
Detaljer
af Robert Montgomery Bird (1806-1854, sprog: engelsk)
1847-50 1. udgave: Skovdjævelen. Fortælling af det amerikanske Colonistliv. ♦ Jordan, 1847-50. Deel 1-3, 258 + 240 + 168 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1926, 8. Aarg., side 78 [Anmeldelse af Marius Dahlsgaard].
 Trykt i periodicum Schumacher, Alex.: Hvorfor Enken Hammer giftede sig igen (1928, novelle(r)) 👓
del af: Randers Dagblad
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 26-10-1928, illustreret. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Lolland-Falsters Stifts-Tidende 29-10-1928, illustreret. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Landmandsliv
af Schumacher efter Fritz Reuters Roman »Ut mine Stromtid«
[På Dagmarteatret:] Folkekomedie i 5 Akter, frit dramatiseret efter Fritz Reuters Roman »Ut mine Stromtid« af P. Fristrup
[På Østerbro Teater under titlen:] Onkel Bræsig eller Landliv i Mecklenburg, [bearbejdet af anonym]
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
bearbejdelse af P. Fristrup (1854-1913)
oversat af Anonym
(premiere 1872 på Ukendt sted)
(oversætter) Proletarer
Skuespil i 4 Akter af Gregor Csiky. Oversat af Alex. Schumacher
af Gergely Csiky (1842-1891, sprog: ungarsk)
(premiere 07-05-1893 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden