Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johannes Magnussen (1848-1906)

 Om personen Oplysninger om Johannes Magnussen

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum (oversætter i periodicum) Riviére, Henri: Marquisen af Cireix. Fortælling af Henri Riviére. Oversat fra Fransk (1866, novelle(r)) 👓
originaltitel: La marquise de Cireix, 1866
del af: Berlingske Tidende
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
af Henri-Laurent Rivière (1827-1883, sprog: fransk)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: La Revue des deux Mondes, soixante et unième volume (61), seconde période, xxxvie année, 1-1-1866, side 176-213. Udgivet i bogform under titlen: La grande marquise, 1869.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No. 19 (20-1.1866) til No. 28 (29-1-1866). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aargang 13, Nr. 644 (28-1-1872), side 181-82, Nr. 645 (4-2-1872), side 188-89 og Nr. 646 (11-2-1872), side 194-95, med tilføjelsen: (Efter det Franske ved J. Magnussen). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Shelley, P. B.: Beatrice Cenci. Tragedie, paa Dansk af J. Magnussen. Salmonsen, 1878. Med Portræt (1878, dramatik)
originaltitel: The Cenci, 1819
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Scheffel, Joseph Victor von: Ekkehard. En Historie fra det 10de Hundredeaar. Af Joseph Victor Scheffel. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. Efter Originalens 33te Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1878. 402 sider. Pris: kr. 4,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Traps Etabl.) (1878, roman) EMP2709
originaltitel: Ekkehard, 1855
Detaljer
af Joseph Viktor von Scheffel (1826-1886, sprog: tysk)
1878-79 Senere udgave: Ekkehard. En Historie fra det tiende Aarhundrede af Joseph Victor von Scheffel. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1878-79. [1.]-2. Deel, 314 + 342 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel I tysk bibliografi (Kosch) betegnet: Der erfolgreichste Roman des Jahrhunderts [ie: Århundredets mest succesfulde roman].
 note til oversat titel Side 399-402: Efterskrift [om forfatteren, signeret: Oversætteren].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside DTA
 anmeldelse Nationaltidende 4-7-1879, Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Zola, Emile: Familien Rougon. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. Overs. med Forfatterens Tilladelse. ♦ 1879. 423 sider (1879, roman) EMP4823
originaltitel: La fortune des Rougon, 1871
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
1912 Senere udgave: Familien Rougon. ♦ R. Matthiesen [ikke i boghandlen], 1912. 304 sider
 Trykt i periodicum (oversætter) Fontane, Theodor: Broen over Tay. (28. December 1879). Af Theodor Fontane, oversat af Johannes Magnussen (1880, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Theodor Fontane (1819-1898, sprog: tysk)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 123 (8-2-1880), side 202, illustreret.
 Bog (oversætter) Dahn, Felix: En Kamp om Rom. Historisk Roman. Overs. med Forfatterens Tilladelse af Johannes Magnussen. ♦ Andr. Schous Forlag, 1881-82. Bd. 1-4, 321 + 301 + 348 + 343 sider (1881-82, roman) EMP1787
originaltitel: Ein Kampf um Rom, 1876
Detaljer
af Felix Dahn (1834-1912, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 4, upagineret side: Forord [af oversætteren].
 note til oversat titel Berlingske Tidende, 18-12-1880, annonce om at 1ste Levering er udkommet: "En Kamp om Rom" vil udkomme i Leveringer af noget ulige Størrelse, da hver Levering vil indeholde 1 à 2 afsluttede Afsnit af Fortællingen.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter i periodicum) Keller, Gottfried: [indgår i: Syv Legender [a]] Eugenia (1882, novelle(r)) EMP2217
originaltitel: Eugenia, 1872
del af: For Romantik og Historie
del af: Ude og Hjemme
se også: Fulvia
Detaljer
af Gottfried Keller (1819-1890, sprog: tysk)
illustrationer i periodicum: Frants Henningsen (1850-1908)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen side 306: Ovenstaaende Fortælling støtter sig til den samme Munkelegende, som H. V. Kaalund i Efterskriften til "Fulvia" siger har afgivet Stottet til hans lyriske Drama.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Ottende Bind (1872), side 622-42, under titlen: Legenden om Munken Eugenius. Gjenfortalt af G. Keller. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 186 (24-4-1881), side 306-08 og Nr. 187 (1-5-1881), side 309-11, under titlen: Evgenia. Legende af Gottfried Keller. Ved Johannes Magnussen [Illustration side 309:] Fru Eckardt som Fulvia. (1ste Act sidste Sc.) Tegning af Frants Henningsen.
 Bog (oversætter) Gottschall, R.: Manon. En Fortælling fra Revolutionstiden. Overs. af J. Magnussen. ♦ 1882. Del 1-2, 319 sider [fortløbende paginering] (1882, roman) EMP1988
originaltitel: Das Fräulein St. Amaranthe, 1881
Detaljer
af Rudolf von Gottschall (1823-1909, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 11-12-1882, side 1 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum (oversætter) Anzengruber: Den stærke Pankrats og den lille Eva. En Landsbyhistorie af Anzengruber. Paa Dansk ved Johannes Magnussen (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Ludwig Anzengruber (1839-1889, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen side [133]: Af denne højst ansete, sydtyske Forfatters Værker vil overnnævnte Oversætter, hvem Anzengruber har overdraget Eneret til Oversættelse af hans Skrifter, om nogen Tid udgive et Udvalg.
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 272 (17-12-1882), side [132]-36, Nr. 275 (7-1-1883), side 181-84, Nr. 276 (14-1-1883), side 193-96, til Nr. 277 (21-1-1883), side 209-11.
 Bog (oversætter) Storm, Theodor: Fire Noveller. Avtoriseret Overs. ved Johannes Magnussen. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 222 sider. Pris: kr. 2,75 (1883, novelle(r)) EMP2877
Detaljer
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 14-6-1883, Aften, side 1 [Anmeldelse, usigneret] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 316 (21-10-1883), side 34 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Storm, Theodor: Psyke (1883, novelle(r))
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
1875 1. udgave: Psyche. Novelle. Efter Deutsche Rundschau. Feuilleton til "Dagens Nyheder". ♦ 1875. 52 sider
[b] Storm, Theodor: Egegaard (1883, novelle(r))
originaltitel: Eekenhof, 1879
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
[c] Storm, Theodor: I Solskin (1883, novelle(r))
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
1879 indgår i antologien: Udvalgte Feuilletoner 1 [o] 1. udgave: I Solskin. Novelle
[d] Storm, Theodor: Renate (1883, novelle(r))
originaltitel: Renate, 1877-78
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
 Trykt i periodicum (oversætter) Anzengruber: Den Ensomme. Sydtysk Landsbyhistorie af Anzengruber. Avtoriseret Oversættelse Johannes Magnussen (1883, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Ludwig Anzengruber (1839-1889, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 298 (17-6-1883), side 455-61, Nr 299 (24-6-1883), side 469 og 471-73, Nr 301 (1-7-1883), side 497-99, Nr. 302 (15-7-1883), side 508-09, til Nr. 303 (22-7-1883), side 517-21.
 Bog (oversætter) Kirchbach, Wolfgang: Salvator Rosa. Roman fra det 17. Aarhundrede. Avtoriseret Overs. ved Johannes Magnussen. ♦ Chr. Steen & Søn, 1883. Del 1-2, 499 sider. Pris: kr. 5,00 (1883, roman) EMP2234
originaltitel: Salvator Rosa, 1880
Detaljer
af Wolfgang Kirchbach (1857-1906, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 9-11-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 321 (25-11-1883), side 94-95 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum (oversætter) Storm, Theodor: "Skovfryd og Aalyst". Fortælling af Theodor Storm. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen (1883, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 308 (26-8-1883), side 577, Nr. 311 (16-9-1883), side 613-16, Nr. 312 (23-9-1883), side 623-26 og 628, til Nr. 313 (30-9-1883), side 637-40.
 Trykt i periodicum (oversætter) Schöne, Alfred: Det blaa Slør. Novelle af Alfred Schöne. Ved J. M. (1884, novelle(r)) 👓
originaltitel: Der blaue Schleier
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Alfred Curt Immanuel Schöne (1836-1918, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i bogform 1880 under pseudonymet A. Roland. Optrykt under eget navn i samlingen: Neue Deutsche Novellenschatz, III. Bande, 1884.
 note til oversat titel Side 521: [Indledning om forfatteren].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 355 (20-7-1884), side 521-23, Nr. 356 (27-7-1884), side 531-34 og Nr. 357 (3-8-1884), side 544-47.
 Trykt i periodicum (oversætter) Storm, Theodor: "Daarekisten". Novelle af Theodor Storm. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen (1884, novelle(r)) 👓
originaltitel: Waldwinkel, 1874
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsche Rundschau, Oktober 1874, side 91-131. Udgivet i bogform i samlingen: Waldwinkel. Pole Poppenspäler. Zwei Novellen, 1875.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, fra Nr. 336 (9-3-1884), side 287-89, Nr. 337 (16-3-1884), side 300-02 og 304, Nr. 338 (23-3-1884), side 313-14 og 316, Nr. 339 (30-3-1884), side 328-31, Nr. 341 (13-4-1884), side 350 og 352, Nr. 342 (20-4-1884), side 362-65.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Hjemme og ude. Nordisk Ugeblad. Redigeret af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt at Brødrene Salmonsen (J. Samonsen), 1884-85. Nr. 1-26 (1884-85, periodicum)
se også: Ude og Hjemme
Detaljer
redigeret af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til titel Udkom fra 5-10-1884 (Nr. 1) til 29-3-1885 (Nr. 26).
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Trykt i periodicum (oversætter) Hoffmann, Hans: Perikles, Xanthippos' Søn. Novelle af Hans Hoffmann. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen (1884, novelle(r)) 👓
originaltitel: Perikles, der Sohn des Xanthippos, 1884
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Johannes Friedrich Karl ("Hans") Hoffmann (1848-1909, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Im Lande der Phäken, 1884.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 363 (14-9-1884), side 613-14 og 616-19 og Nr. 364 (21-9-1884), side 624--25 og 628-29.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Hoffmann, Hans: Hexepræsten og andre Noveller. Autoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Salmonsen, 1884. 218 sider (1884, novelle(r)) EMP2150
Detaljer
af Johannes Friedrich Karl ("Hans") Hoffmann (1848-1909, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Der Hexenprediger und andere Novellen, 1883.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 31-1-1885, side 2 [Anmeldelse, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[a] Hoffmann, Hans: Hexepræsten (1884, novelle(r))
originaltitel: Der Hexenprediger, 1883
af Johannes Friedrich Karl ("Hans") Hoffmann (1848-1909, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Der Hexenprediger und andere Novellen, 1883.
 note om føljeton Trykt (denne oversættelse) i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 322 (2-12-1883), side 101 og 104-06, Nr 323 (9-12-1883), side 112-13 og 116, Nr. 324 (16.12.1883), side 122-24, Nr. 326 (30-12-1883), side 162-69.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[b] Hoffmann, Hans: Ærkeenglen Mikael (1884, novelle(r))
originaltitel: Der Erzengel Michael
af Johannes Friedrich Karl ("Hans") Hoffmann (1848-1909, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Im Lande der Phäken, 1884.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[c] Hoffmann, Hans: Fotinissa (1884, novelle(r))
originaltitel: Photinissa, 1884
af Johannes Friedrich Karl ("Hans") Hoffmann (1848-1909, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Im Lande der Phäken, 1884.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[d] Hoffmann, Hans: Peerke fra Helgoland (1884, novelle(r))
originaltitel: Perke von Helgoland, 1883
af Johannes Friedrich Karl ("Hans") Hoffmann (1848-1909, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Der Hexenprediger und andere Novellen, 1883.
 note til titel Den tyske tekst har også Peerke, men i titlen kun: Perke.
 note om føljeton Trykt (denne oversættelse) i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 352 (29-6-1884), side 481 og 484-85, Nr. 354 (13-7-1884), side 506 og 508-10, Nr. 355 (20-7-1884), side 517-18 og 520-21.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Storm, Theodor: Fem Noveller. Autoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Schou, 1885. 211 sider (1885, novelle(r)) EMP2878
Detaljer
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslag: Anden Samling.
 anmeldelse Politiken 19-9-1885, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[a] Storm, Theodor: Hos Fætter Kristian (1885, novelle(r))
originaltitel: Beim Vetter Christian, 1872
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[b] Storm, Theodor: Aquis submersus (1885, novelle(r))
originaltitel: Aquis submersus, 1875-76
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
oversætter i periodicum: Viggo Petersen (1849-1924)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), fra Nr. 44 (4-8-1878), side 417-18, Nr. 45 (11-8-1878), side 421-24, Nr. 46 (18-8-1878), side 433-37, Nr. 47 (25-8-1878), side 441-45, Nr. 48 (1-9-1878), side 452-53, Nr. 49 (8-9-1878), side 463-65, Nr. 50 (15-9-1878), side 475-76, til Nr. 52 (29-9-1878), side 492-94.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[c] Storm, Theodor: En stille Musiker (1885, novelle(r))
originaltitel: Ein stiller Musikant, 1874-75
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[d] Storm, Theodor: I Salen (1885, novelle(r))
originaltitel: Im Saal, 1848
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[e] Storm, Theodor: Posthuma (1885, novelle(r))
originaltitel: Posthuma, 1849
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
oversætter i periodicum: Alexander Schumacker (1853-1932)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 9 (30-9-1871), 1. del af serien: Maaneskinshistorier, bearbeidede efter Theodor Storm af Al. Sch.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Pissemski, A.: Tusend Sjæle (1885, roman)
Detaljer
af Alexei Pissemski (1821-1881, sprog: russisk)
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 20-6-1886, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Reuter, Fritz: Hans Durchlauchtighed. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. ♦ Andr. Schous Forlag, 1885. 303 sider (1885, roman) EMP3189
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
1871 1. udgave: Hs. Høihed. Fortælling. Oversat fra Plattydsk af P. Geleff. ♦ L. Jordan, 1871
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 30-11-1885, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Kraszewsky, J. J.: Elsbeth. Fortællng. Overs. af J. Magnussen ♦ (1886, romaner)
af Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887, sprog: andre)
 Bog (oversætter) Fitger, A.: Hexen. Sørgespil i 5 Handlinger. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen, med et Forord af Georg Brandes. ♦ Schubothe, 1886. xii + 150 sider (1886, dramatik)
se også: Heksen
Detaljer
af Arthur Fitger (1840-1909, sprog: tysk)
forord af Georg Brandes (1842-1927)
kollaps Noter
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 15-2-1887, side 2 [Anmeldelse, signeret: a [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Heyse, P.: Æresgjæld. Sørgespil i én Akt. Oversat med Forfatterens Samtykke af Johannes Magnussen. ♦ Gyldendal, 1886. 51 sider. Pris: kr. 0,75 (1886, dramatik)
originaltitel: Ehrenschulden, 1884
Detaljer
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Giese, F.: Frans Essink. En Spidsborgers Liv og Bedrifter. Humoristisk Fortælling. Med en Del andre morsomme Historier fra Westphalen, Polen og Ungarn. Autoriseret oversættelse fra det Plattyske ved Johannes Magnussen. ♦ Schou, 1887. 310 sider (1887, roman) EMP3167
originaltitel: Frans Essink, 1874-99
Detaljer
af Franz Giese (1845-1901, sprog: plattysk)
af Hermann Landois (1835-1905, sprog: plattysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i: Frank Essink, 1874-99 [plattyske digte og fortællinger med Hermann Landois].
 note til oversat titel Side 3-4: [Forord, signeret J.M.].
 note til oversat titel Bogen udgør en helhed.
 Bog (oversætter) Lindau, Paul: Lolo. Berliner-Roman. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Kristiania, Alb. Cammermeyer, 1887. 426 sider (1887, roman) EMP2415
originaltitel: Der Zug nach dem Westen, 1886
Detaljer
af Paul Lindau (1839-1919, sprog: tysk)
1887 Samhørende, fortsættes af (2. del): Fattige Piger. Roman. Tillæg til "Ravnen". ♦ 1887. 336 sider
1891 Samhørende, fortsættes af (3. del): Kniplinger. Berliner-Roman. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Cristiania - Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, 1891. 521 sider
1908 Senere udgave: Lolo. Roman af Paul Lindau. Føljeton til "Aalborg Stiftstidende". ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1908. 356 sider
1908 Senere udgave: Lolo. Roman af Paul Lindau. Oversat af Aug. Collin
1908 Senere udgave: Lolo. Roman af Poul Lindau. Oversat af Aug. Collin. Føljeton til "Randers Amtsavis". ♦ Randers, Trykt hos J.M. Elmenhoff & Søn, 1908. 356 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 427: [Note om serien].
 anmeldelse Politiken 22-12-1887, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 anmeldelse Nationaltidende 4-1-1888, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Nilbruden. Roman. Oversat af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ Schou, 1887. Del 1-2, 471 + 480 sider (1887, roman) EMP1821
originaltitel: Die Nilbraut, 1887
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Politiken 30-6-1887, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Schiller, Fr. v.: Røverne. Skuespil i 5 Akter. Oversat af Johannes Magnussen. ♦ Hauberg, 1888. 232 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 33-34
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1801 1. udgave: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Grete. Roman fra det gamle Nürnberg. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1889. Bd. 1-2, 310 + 329 sider (1889, roman) EMP1822
originaltitel: Die Gred, 1889
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Spielhagen, F.: En ny Pharao. Roman i fire Bøger. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Schubothe, 1889. 508 sider (1889, roman) EMP2808
serietitel: Romaner fra alle Lande, 9
Detaljer
af Friedrich Spielhagen (1829-1911, sprog: tysk)
1889 1. udgave: En ny Pharao. Roman i fire Bøger af Friedrich Spielhagen. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1889. 720 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af subskriptionsindbydelse [fx i Dagbladet 21-4-1889, side 1]: Fr. Spielhagen: En ny Pharao vil udkomme paa Undertegnedes Forlag i ca. 8 Hefter à 75 Øre med 3 Ugers Mellemrum. 1ste Hefte faas til Gjennemsyn, og Subskription modtages i alle Boglader i Danmark og Norge ... J.H. Schubothes Boghandels Forlag.
 note til oversat titel 8. Hefte udkom primo oktober [Berlingske Tidende 4-10-1889, Aften, side 5].
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 19-9-1889, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Horsens Folkeblad 14-10-1889, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Tre Æventyr. Elixiren. Den graa Lok. Nødderne. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1890. 190 sider (1890, novelle(r)) EMP1824
originaltitel: Drei Märchen, 1891
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
kollaps Indhold

[a] Ebers, Georg: Elixiren (1890, novelle(r))
originaltitel: Das Elixir, 1891
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
[b] Ebers, Georg: Den graa Lok (1890, novelle(r))
originaltitel: Die graue Locke, 1891
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
[c] Ebers, Georg: Nødderne. Et Jule-Æventyr for mine Børn og Børnebørn (1890, novelle(r))
originaltitel: Die Nüsse. Ein Weihnachtsmärchen für meine Kinder und Enkel, 1891
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Josva. En Fortælling fra den bibelske Tid. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1890. 462 sider (1890, roman) EMP1823
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
1890 1. udgave: Josva. En Fortælling fra den bibelske Tid af Georg Ebers. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1890. 377 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-5: Forord [af forf.].
 anmeldelse København 8-5-1890, side 2 [Anmeldelse, signeret: C.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 23-6-1890, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Goethe: Clavigo. Et Sørgespil. Overs. af J. Magnussen (1891, dramatik)
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1808 1. udgave: Clavigo. Sørgespil i 5 Acter. Oversat af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1808.
 Bog (oversætter) Piening, T.: Krischan Wehnkes Æventyr. En Løgnehistorie. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1892. 162 sider (1891, novelle(r)) EMP3170
originaltitel: Krischan Wehnkes Abendteuer. Eine Münchhausiade, 1874
Detaljer
af Theodor Piening (1831-1906, sprog: plattysk)
kollaps Indhold

[a] Piening, T.: Begravet i Is (1891, novelle(r))
af Theodor Piening (1831-1906, sprog: plattysk)
[b] Piening, T.: Min Buxeknap (1891, novelle(r))
af Theodor Piening (1831-1906, sprog: plattysk)
 Bog (oversætter) Lindau, Paul: Kniplinger. Berliner-Roman. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Cristiania - Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, 1891. 521 sider (1891, roman) 👓
originaltitel: Spitzen, 1888
Detaljer
af Paul Lindau (1839-1919, sprog: tysk)
1887 Samhørende, 3. del af: Lolo. Berliner-Roman. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Kristiania, Alb. Cammermeyer, 1887. 426 sider
1912 Senere udgave: Kniplinger. Berliner-Roman. Aut. Oversættelse. ♦ John Martin, 1912. 288 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Note på titelbladets bagside: Oversætteren har med Forfatterens Samtykke hist og her foretaget nogle Forkortelser.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 17-12-1891, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Schiller, Fr.: Fiesco. Kabale og Kjærlighed. To Sørgespil. Oversatte af Johannes Magnussen. ♦ Erslev, 1892 (1892, dramatik)
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1814 1. udgave: Fiesko eller Sammensværgelsen i Genua. Et republikansk Sørgespil i 5 Acter, overs. ved T. Thortsen. ♦ 1814. 146 side
kollaps Indhold

[b] Schiller, Fr.: Kabale og Kjærlighed (1892, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
 Bog (oversætter) Tovote, H.: Jeg. Noveller. Paa Dansk ved John Rørbye. ♦ 1892. vi + 166 sider (1892, novelle(r)) EMP2930
originaltitel: Ich, 1892
Detaljer
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-iii: Til min Kjære Ven Hans Graeven [signeret "Din Heinz" (om novellerne)].
kollaps Indhold

[a] Tovote, H.: Den Afdøde (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[b] Tovote, H.: Haandpenge (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[c] Tovote, H.: Silhouette (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[d] Tovote, H.: Blod (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[e] Tovote, H.: En Overraskelse (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[f] Tovote, H.: Gavotte (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[g] Tovote, H.: Gaade (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[h] Tovote, H.: Draaberne falde (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[i] Tovote, H.: Nøkken (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[j] Tovote, H.: Kun en Model (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
[k] Tovote, H.: Søvn-Død (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Lindau, Paul: Moderne Kriminalhistorier (1892, tekster)
af Paul Lindau (1839-1919, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Per Aspera. Historisk Roman. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1892. Bd. 1-2, 469 + 460 sider (1892, roman) EMP1825
originaltitel: Per aspera, 1892
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Lindau, Paul: Det dræbende Mos. Berliner Roman. Autoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, 1893. 326 sider (1893, roman) EMP2418 👓
originaltitel: Hängendes Moos, 1893
Detaljer
af Paul Lindau (1839-1919, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 20-12-1893, side 2 [Anmeldelse, signeret [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Suttner, B. v.: Ved Rivieraen. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Jakob H. Mansas Forlag, 1893. 365 sider (1893, roman) EMP2897
Detaljer
af Bertha von Suttner (1843-1914, sprog: tysk)
1892 1. udgave: Ved Rivieraen. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. "Hørsholm Avis"s Feuilleton. ♦ Hørsholm, 1892. 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [usigneret forord (om B.v.S.)].
 anmeldelse Dannebrog 21-8-1893, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (redigeret) Hansen, Adolf og Joh. Magnussen: Engelsk Digtsamling til Skolebrug. Med Udtalebetegnelse. ♦ Gyldendal, 1893. 81 sider. Pris: kr. 1,00 (1893, digte)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
redigeret af Adolf Hansen (1850-1908)
1903 Senere udgave: Engelsk Digtsamling. Forsynet med et Glossarium med Udtalebetegnelse. 2. ændr. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 98 sider. Pris: kr. 1,25
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Kleopatra. Historisk Roman. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ Schou, 1893. 594 sider. Pris: kr. 7,00 (1893, roman) EMP1826
originaltitel: Kleopatra, 1894
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Forord [af forf.].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Suttner, Bertha von: Hasard. Roman. Oversat af Johannes Magnussen. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1894. 266 sider. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1894, roman) EMP2898 👓
originaltitel: ?
Detaljer
af Bertha von Suttner (1843-1914, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse København 6-11-1894, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 17-11-1894, side 1 [Anmeldelse, signeret [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Lagerlöf, Selma: [indgår i antologien: Jule-Album [bilag]] Et Æventyr i Vineta. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. ♦ A. Jacobsen og Winkel & Magnussen, 1895. 46 sider, illustreret (1895, novelle(r)) EMP3400
originaltitel: Ett äfventyr i Vineta, 1895
Detaljer
af Selma Lagerlöf (1858-1940, sprog: svensk)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til oversat titel Gratis Bilag til Julealbum 1895.
 note til oversat titel Med illustrationer af H. N. Hansen.
 note til titel På svensk udgivet af Envall & Kulls Konstförlag, Malmö och Stockholm, som: Jul-Album 1895, trykt i København og med illustrationer af Hans Nic. Hansen. På svensk optrykt i samlingen: Från skilda tider. Bind 2, 1945.
 url Fuld visning af den svenske udgave på: Link til ekstern webside Alvin
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Litteraturbanken
 Afsnit i bog (redigeret, 1899) serie: Christiansens Serier (1896-1900)
Detaljer
redigeret af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
(1899) redigeret af Carl Michelsen (1842-1911)
kollaps Noter
 note til titel Annonce i Nationaltidende 26-8-1896, side 3, uddrag: Christiansens Serier udgaa med 12 smukt udstyrede, illustrerede Bind om Aaret, gjennemsnitlig omfattende 20 Ark (320 Sider) ...
Serien ledels af Dr. Fr. Winkel Horn, og som Oversættere medvirke udmærkede Kræfter som: Dr. S. Schandorph (Spansk), Rosenkrantz Johnsen (Engelsk), Sproglærer C. Michelsen (Fransk), Cand.mag. Johannes Magnussen (Tysk og Engelsk), Oberstløjtnant Gerstenberg (Russisk), Frk. Helene Jacobson (Italiensk), Cand.theol. Alfr. Ipsen (Hollandsk og Engelsk), Museumsassistent Bering Liisberg (Tydsk og Engelsk).
Dersom Foretagendet finder den Tilslutning, det fortjener, og som er nødvendig for at føre det igjennem, er det Hensigten ogsaa at søge Arbeider af fremragende originale danske og norske Forfattere indlemmet i det. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Bøgerne blev også solgt separat til almindelig bogladepris.
 anmeldelse Bornholms Tidende 3-9-1897, side 1 [Anmeldelse af serien, signeret: Mj.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Horsens Social-Demokrat 3-10-1898, side 1 [Anmeldelse af serien] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: I lutrende Ild. Roman fra det gamle Nürnberg. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1896. 442 sider (1896, roman) EMP1827
originaltitel: Im Smiedfeuer, 1895
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Lindau, Paul: En Medhjælp. Berliner Roman. Autoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1896. 335 sider (1896, roman) EMP2420 👓
originaltitel: Die Gehilfin, 1894
serietitel: Christiansens Serier, 1:02
del af: Ærø Venstreblad
del af: Hejmdal
del af: Fyns Venstreblad
del af: Ærø Avis
Detaljer
af Paul Lindau (1839-1919, sprog: tysk)
1915 Senere udgave: En Medhjælp. Berliner Roman. Aut. Oversættelse af Johannes Magnussen. ♦ John Martin, 1915. 192 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Ærø Venstreblad fra 27-11-1950 til 19-2-1951 i 69 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Hejmdal fra 12-2-1951 til 11-5-1951 i 76 afsnit. [Forkortet udgave, sandsynligvis den fra 1915]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Fyns Venstreblad fra 18-3-1951 til 10-6-1951 i 69 afsnit. [Forkortet udgave, sandsynligvis den fra 1915]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Ærø Avis fra 17-8-1954 til 10-12-1954. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Schiller: Røverne. Et Skuespil. Oversat af Johannes Magnussen. Med Indledning af P. Hansen. ♦ Siegfried Michaelsens Forlag, 1896. 263 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1896, dramatik)
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1801 1. udgave: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side 1-7: Indledning til "Røverne" [Signeret: Decbr. 1893, P. Hansen].
 note til titel Indledningen med antikva, resten med fraktur. Samme sats som i Udvalgte Værker, men med andet titelblad og andre sidetal.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Lindau, Paul: To Brødre. Oversat med Forfatterens Tilladelse af Johannes Magnussen. Omslag og Titelbillede af R. Christiansen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1897. 323 sider, illustreret (1897, roman) EMP2421 👓
originaltitel: Die Brüder, 1896
serietitel: Christiansens Serier, 2:04
Detaljer
af Paul Lindau (1839-1919, sprog: tysk)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel 3 upaginerede sider [5-7]: Forord [om P.L. og Paul Heyses karakteristik af "Et Væddemaals Følger" i hans samling af tyske mesternoveller].
 note til oversat titel Side [9]-264: To Brødre, side 265-323: Et Væddemaals Følger.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[b] Lindau, Paul: Et Væddemaals Følger. Side 265-323 (1897, novelle(r))
af Paul Lindau (1839-1919, sprog: tysk)
1875 i: Smaa Historier [2a] 1. udgave: Et Væddemaal
 Bog (oversætter) Heyse, Paul: Det spøger! Af Paul Heyse. Oversat med Forfatterens Tilladelse af Johannes Magnussen. ♦ Jul. Gjellerups Forlag, 1897. 197 sider. Pris: kr. 2,50 (1897, novelle(r)) EMP2126
originaltitel: In der Geisterstunde, 1894
Detaljer
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
illustrationer af Joakim Skovgaard (1856-1933)
omslag af Thorvald Bindesbøll (1846-1908)
kollaps Noter
 note til titel Findes også med titelblad med forlagsangivelsen: Kristiania, Alb. Cammermeyers Forlag. Hovedkommissionær for Jul. Gjellerups Forlag, København, 1897.
 note til titel Vignetter af Joakim Skovgaard, omslag sammen med Th. Bindesbøll.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 15-11-1897, side 1 [Anmeldelse, signeret: a.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Heyse, Paul: Den skjønne Abigail (1897, roman)
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
1893 indgår i antologien: Småfortællinger af forskellige Forfattere [264] 1. udgave: Den smukke Abigail. Side [264]-326
[b] Heyse, Paul: Spøgeri ved Middagstid (1897, roman)
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
1893 indgår i antologien: Småfortællinger af forskellige Forfattere [327] 1. udgave: Trylleri ved højlys Dag. Side [327]-72
[c] Heyse, Paul: Lisbeth (1897, roman)
originaltitel: 's Lisabethle, 1892
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
[d] Heyse, Paul: Skovlatter (1897, roman)
originaltitel: Das Waldlachen, 1892
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
[e] Heyse, Paul: Martin, den højtstræbende (1897, roman)
originaltitel: Martin der Streber, 1892
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
oversætter i periodicum: -n (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Østsjællands Folkeblad fra 19-7-1894 til 24-7-1894, under titlen: En gavnlig Lektion. Af Paul Heyse. Oversat af -n. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Hoffmann, E. T. A.: Fantastiske Noveller. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ Kjøbenhavn og Christiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1897. 314 sider, illustreret (1897, novelle(r)) EMP2147 👓
serietitel: Christiansens Serier, 1:06
Detaljer
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s009] Hoffmann, E. T. A.: Frøken Scudéri. Fortælling fra Ludvig XIV's Tid. Side [9]-96 (1897, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
1858 indgår i: Fire Fortællinger [c] 1. udgave: Frøken Scuderi
[s097] Hoffmann, E. T. A.: Stamhuset. Side [97]-197 (1897, novelle(r))
originaltitel: Das Majorat, 1817
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk tryk i: Nachtstücke, 1817.
[s199] Hoffmann, E. T. A.: Mester Martin og hans Svende. Side [199]-275 (1897, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
1858 indgår i: Fire Fortællinger [a] 1. udgave: Mester Martin og hans Svende
[s277] Hoffmann, E. T. A.: Lykke i Spil. Side [277]-314 (1897, novelle(r))
originaltitel: Spielerglück, 1819
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Die Serapiensbrüder, 3, 1819.
 Trykt i periodicum (oversætter) Stockton, Frank R.: Opfindelsernes Konge. Roman fra det 20de Aarhundrede. Af Frank Stockton. Paa Dansk ved Johannes Magnussen ♦ (1897-98, roman)
originaltitel: The great stone of Sardis, 1898
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Frank Richard Stockton (1834-1902, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, [Aargang] 1897-98, fra 4-12-1897, side 155-56, 186-88, 202-03, 217-18, 251-52, 267-68, 280-81, 300-01, 331-32, 343-45, 378-79, 413, 444-45, 458-60, 476-77, 492-93, 525, 685-86, 696-98, 710-11, 731-33, 747-48, 764, 776, 791-92, 806-07, 826-87.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Thackeray, W. M.: Henry Esmond. En Fortælling fra Dronning Annas Tid. ♦ A. Christiansen, 1898-99. Del 1-2, 267 + 319 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1898-99, roman) EMP1361
serietitel: Christiansens Bogsamling, 1898
serietitel: Christiansens Serier, 3:02:3
Detaljer
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1855 1. udgave: Oberst Henry Esmonds Historie. Forfattet af ham selv og udgivet af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos J. Davidsen, 1855. 1.-3. Deel, 218 + 204 + 206 sider
1929 Senere udgave: Henry Esmond. Udg. af Sven Clausen. ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 258 + 276 sider
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1, overs af Fr. Winkel Horn. Del 2. overs. af Johannes Magnussen.
 note til oversat titel Del 1, side 6-7: William Makepease Thackeray.
 note til oversat titel Del 2, side 319: [Note signeret: J.M.].
 Bog (oversætter) Anzengruber, L.: Skampletten. Med Forfatterens Tilladelse overs. af Johannes Magnussen. ♦ A. Christiansens Kunstforlag, 1898. 360 sider (1898, roman) EMP1615
originaltitel: Der Schandfleck, 1876
serietitel: Christiansens Serier, 2:08
Detaljer
af Ludwig Anzengruber (1839-1889, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk tykt i: Die Heimat, 1876. Udgivet i bogform 1877 og i omarbejdet form 1884.
 note til oversat titel Side 7-8: [Forord af J.M. om forf.].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Keller, Gottfried: Et Tankesprog. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1898. 335 sider + 1 portræt (1898, roman) EMP2221
originaltitel: Das Sinngedicht, 1881
serietitel: Christiansens Serier, 3:04
Detaljer
af Gottfried Keller (1819-1890, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7-8: Forord [af J.M. (om G.K.)].
 anmeldelse Fredericia Social-Demokrat 31-1-1899, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Hoffmann, E. T. A.: Bjergværkerne i Fahlun. Fantastisk Fortælling. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1899. 48 sider. (Christiansens Miniaturbibliothek) (1899, novelle(r)) EMP2148
originaltitel: Die Bergwerke zu Falun, 1819
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
Detaljer
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Die Serapionsbrüder, 1, 1819.
 Bog (oversætter) Hope, Anthony: Fangen paa Zenda. En Roman om en Konge. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. ♦ [Hver 8. Dag], 1899. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1899, roman) EMP 737
Detaljer
af Anthony Hope Hawkins (1863-1933, sprog: engelsk)
1895 1. udgave: Fangen paa Zenda. Af Anthony Hope. Overs. og bearbejdet af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1895. 244 sider. Pris: kr. 2,75
 Bog (oversætter) Mauthner, F.: Kraft. Autoriseret Overs. af Johannes Magnussen. ♦ A. Christiansen, 1899. 296 sider. Pris: kr. 1,50 (1899, roman) EMP2443
originaltitel: Kraft, 1894
serietitel: Christiansens Serier, 3:08
del af: Social-Demokraten
del af: Vestsjællands Social-Demokrat
Detaljer
af Fritz Mauthner (1849-1923, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7: [Forord om F.M.].
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 6-7-1923 til 9-10-1923 i 94 afsnit, under titlen: Hr. van Tenius Procedurer. Roman af Fritz Mauthner. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Vestsjællands Social-Demokrat fra 5-9-1923 til 30-11-1923 i 74 afsnit, under titlen: Hr. van Tenius Procedurer. Roman af Fritz Mauthner. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog (oversætter) Immermann, K.: Storgaarden. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1899. 356 sider (1899, roman) EMP2163
originaltitel: Der Oberhof, 1838-39
serietitel: Christiansens Serier, 3:11
Detaljer
af Karl Lebrecht Immermann (1796-1840, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Münchhausen, 1838-39.
 note til oversat titel Side 6-7: [Forord (Om forfatteren. Oversættelsen forkortet)].
 Bog (oversætter) Blanche, August: Sønnen af Syd og Nord. Romantisk Skildring fra Revolutionen i Paris 1848. Autoriseret Oversættelse fra Svensk af Fr. Winkel Horn og Johannes Magnussen. Illustreret af N. Kreuger. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1899. 352 sider, illustreret (kvartformat) (1899, roman) EMP3272
serietitel: Christiansens Bogsamling, 1898
Detaljer
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
illustrationer af Nils Kreuger (1858-1930, sprog: svensk)
1852 1. udgave: En Søn af Syden og Norden. Romantisk Skildring af den sidste Pariserrevolution. I 3 Dele. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i Sally B. Salomons Bogtrykkeri, 1852. 1.-3. Deel, ? + 254 + 267 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Genudgivet som ebog 2013. Link til ekstern webside www.ebib1800.dk
 Trykt i periodicum (oversætter) Boothby, Guy: En Verdensrejse for en Hustru. Roman af Guy Boothby. Paa Dansk ved Johannes Magnussen (1899, roman)
originaltitel: Across the world for a wife, 1898
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, fra nr. 38 (18-6-1899) til Aargang 1899-1900, nr. 8 (19-11-1899), side 122-24.
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek) (1899, roman) EMP 252
originaltitel: Dr. Nikola, 1896
serietitel: Hver 8 Dags Romanbibliothek
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1906 Senere udgave: Doktor Nicola. Roman. Oversat af Johannes Magnussen. ("Vendsyssel Tidende"s Feuilleton). ♦ Hjørring, "Vendsyssel Tidende"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1906. 742 sider, illustreret
1906 Senere udgave: Doktor Nicola. Roman. (Føljeton til "Nordsjælland"). ♦ Helsingør, Helsingørs Centraltrykkeri, 1906. [Del 1-4], 1252 sider
1909 Senere udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johs. Magnussen. (Særtr. af "Randers Venstreblad"s Føljeton). ♦ [Randers Venstreblad] [ikke i boghandlen], 1909. 408 sider, illustreret
1915 Senere udgave: Doktor Nikola. Oversat af Johannes Magnussen. ♦ København, Martin's Forlag, 1915. 182 sider
1916 Senere udgave: Den kinesiske Stav. Doktor Nikola II. Oversat af Johannes Magnussen. ♦ København, Martin's Forlag, 1916. 192 sider
1916 [Del 3] Senere udgave: Vidunderkuren. Doktor Nikola III. Oversat af Johs. Magnussen. ♦ John Martin, 1916. 158 sider
1916 Senere udgave: Had. Doktor Nikola. IV. Oversat af Johs. Magnussen ♦
1916 [Del 5] Senere udgave: Lev vel, Nikola! Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Harriet Warberg. ♦ John Martin, 1916. 176 sider
1921 Senere udgave: Doktor Nicola. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Johannes Magnussen. ♦ Martin, 1921. 172 sider. ([Doktor Nikola, I])
1921 Senere udgave: Den kinesiske Stav. Doktor Nikola II. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark ved Johannes Magnussen. ♦ Martin, 1921. 176 sider
1921 [Del 3] Senere udgave: Vidunderkuren. Doktor Nikola III. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Johannes Magnussen. ♦ Martin, 1921. 126 sider
1921 Senere udgave: Had. Doktor Nikola. IV. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark ved Johannes Magnussen. ♦ Martin, 1921. 136 sider
1921 [Del 5] Senere udgave: Lev vel Nikola. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Harriet Warberg. Ny Udg. ♦ Martin, 1921. 152 sider. ([Doktor Nikola, V])
1944 Senere udgave: Dr. Nikola. ♦ Milo, 1944. 128 sider
1954 Senere udgave: Dr. Nikola og den kinesiske stav. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ Thaning & Appel, 1954. 160 sider. Pris: kr. 4,85. (Trykkested: Christiansfeld)
1959 Senere udgave: Doktor Nikola. [Ny udg.]
1962 Senere udgave: Doktor Nikola
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk som føljeton i: The Windsor Magazine, fra 1895 (startende med: A Bid for Fortune).
 note til titel På engelsk også med titlen: Dr. Nikola returns.
 note til oversat titel [Ny oplag/Ny udgave], 1902.
 url Fuld visning af den danske oversættelse, udgave fra 1915, på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg Australia
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Den hvide Djævel. Roman. Autoriseret Overs. for Danmark og Norge ved Johannes Magnussen. ♦ V. Pio, 1899. 352 sider, 1 tavle (1899, roman) EMP 253
originaltitel: The beautiful white devil, 1896
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1900 Senere udgave: Den smukke, hvide Djævel. [Ny oversættelse]. ♦ Holbæk, [Holbæk Amts Avis], 1900. 355 sider
1901 Senere udgave: Den smukke, hvide Djævel. Af Guy Boothby (Forfatter til Dr. Nicola). ♦ Aalborg, [Aalborg Amtstidende], [1901]. 324 sider
1901 Senere udgave: Den smukke hvide Djævel. Af Guy Boothby (Forfatter til Dr. Nicola). Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1901. 324 sider
1901 Senere udgave: Den smukke, hvide Djævel. Af Guy Boothby (Forfatter til Dr. Nicola). ♦ [Næstved Tidende], [1901]. 324 sider
 Bog (oversætter) Pemberton, Max: Spionen fra Kronstadt. Illustreret Roman. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. ♦ [Hver 8. Dag], 1899. 178 sider, illustreret (1899, roman) EMP1116
originaltitel: A woman of Kronstadt, 1898
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Max Pemberton (1863-1950, sprog: engelsk)
illustrationer i periodicum: anonym ukendt (sprog: ukendt)
1909 Senere udgave: Spionen fra Kronstadt
1941 Senere udgave: Spionen fra Kronstadt. ♦ Standard Forlaget, 1941. 247 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, fra nr. 9 (27-11-1898) til nr. 37 (11-6-1899), side 133-35, 152-54, 169-71, 185-86, 198-200, 218-19, 231-34, 244-46, 263-64, 281-82, 296-97, 315-16, 327-28, 347-49, 365-66, 376-78, 389-91, 412-13, 428-29, 438-29, 455-57, 470-71, 485-86, 504-06, 523-24, 536-37, 551-53, 564-65, 582-84.
 Bog (oversætter) Blanche, August: Banditen. Roman. Autoriseret Overs. fra Svensk af Johannes Magnussen. Illustreret af G. Stoopendaal. ♦ 1900. 224 sider, illustreret, kvartformat (1900, roman) EMP3273
serietitel: Christiansens Bogsamling, 1899
Detaljer
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
illustrationer af Georg Stoopendaal (1866-1953, sprog: svensk)
1853 1. udgave: Den kvindelige Bandit. En Fortælling, hentet deels fra Kriminal-Akterne, deels fra Mo'er Stinas Meddelelser. ♦ L. Jordan, 1853. Deel 1-3, 263 + 271 + 282 sider
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Ægypteren Faros. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1900. 368 sider (1900, roman) EMP 255
originaltitel: Pharos, the Egyptian, 1899
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1916 Senere udgave: Ægypteren Faros. Oversat af Johs. Magnussen. ♦ John Martin, 1916. 176 sider
1921 Senere udgave: Ægypteren Faros. Aut. Oversættelse ved Johannes Magnussen. Ny Udgave. ♦ Martin, 1921. 166 sider
 Bog (oversætter) Pemberton, Max: Den uindtagelige Stad. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. "Hver 8. Dags"s Roman-Bibliotek. ♦ 1900. Kvartformat, 160 sider, illustreret (1900, roman) EMP1117
originaltitel: The impregnable city, 1895
Detaljer
af Max Pemberton (1863-1950, sprog: engelsk)
1905 Senere udgave: Den uindtagelige Stad. Oversat af H. Treschow. ♦ Forlaget "Norden", 1905. 260 sider. Pris: kr. 1,75. (Trykkested: Odense)
 Bog (oversætter) Stepniak: Paa Flugt og Omvendelse. (Fra Nihilisternes Lejr). Autoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1901. 234 sider. Pris: kr. 3,50 (1901, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
af Sergei Stepniak (1851-1895, sprog: russisk)
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 19-11-1901, side 2 [Anmeledse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Lundegård, Axel: Elsa Finne. Avtoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ V. Pios Forlag, 1902. [Bind] 1-2, 152 + 206 sider. Pris: kr. 4,50 (1902, roman)
originaltitel: Elsa Finne, 1902
Detaljer
af Axel Lundegård (1861-1930, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 12-7-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog (oversætter) Lundegård, Axel: Hjertets Ret. Aut. Overs. ved J. Magnussen. ♦ V. Pio, 1902. 148 sider. Pris: kr. 2,50 (1902, roman)
originaltitel: Känslans rätt, 1902
af Axel Lundegård (1861-1930, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Mauthner, F.: En Kvartet. Roman. Oversat af Johs. Magnussen. ♦ ["Damernes Blad"], 1902. 250 sider (1902, roman)
originaltitel: ?
del af: Hjemmet
Detaljer
af Fritz Mauthner (1849-1923, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Tillæg til "Damernes Blad".
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Romanbladet. Redigeret af Emmy Drachmann og Johs. Magnussen. ♦ Udgiverne, 1902. 1. Aarg., Nr. 1-52 (1902, roman)
Detaljer
redigeret af Emmy Drachmann (1854-1928)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom hver fredag, først nr. udkom 3-1-1902.
 Bog (oversætter) le Queux, W.: Spionen. Roman. Oversat af Johs. Magnussen. ♦ [Damernes Blad], 1902. 192 sider (1902, roman)
originaltitel: ?
del af: Uspecificeret tidsskrift
Detaljer
af William le Queux (1864-1927, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "Damernes Blad" 1902.
 Bog (redigeret) Hansen, Adolf og Joh. Magnussen: Engelsk Digtsamling. Forsynet med et Glossarium med Udtalebetegnelse. 2. ændr. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 98 sider. Pris: kr. 1,25 (1903, digte)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
redigeret af Adolf Hansen (1850-1908)
1893 1. udgave: Engelsk Digtsamling til Skolebrug. Med Udtalebetegnelse. ♦ Gyldendal, 1893. 81 sider. Pris: kr. 1,00
 Bog (oversætter) Barrett, Frank: Frelst. Roman. Oversat af Johs. Magnussen. (Damernes Bibliothek). ♦ [ikke i boghandlen], 1903. 318 sider (1903, roman)
originaltitel: ?
af Frank Barrett (1848-1926, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Oppenheim, E. Ph.: Den hemmelighedsfulde Hr. Sabin. Roman. Aut. Oversættelse ved Johs. Magnussen. ♦ "Damernes Blad", 1903. 342 sider (1903, roman)
originaltitel: Mysterious Mr. Sabin, 1898
del af: Hjemmet
del af: Bornholms Avis
Detaljer
af Edward Phillips Oppenheim (1866-1946, sprog: engelsk)
1904 Samhørende, fortsættes af (2. del): Dunkle Magter. (Den hemmelighedsfulde Hr. Sabin II). Roman. Aut. Oversættelse ved Johs. Magnussen. ♦ 1904. 254 sider
1905 Senere udgave: Højt Spil. Roman. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J. Ryes Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1905. 478 sider
1905 Senere udgave: Højt Spil. Roman af Oppenheimer [ie: E.Ph. Oppenheim]. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet [ikke i boghandlen], 1905. 478 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "Damernes Blad".
 note om føljeton Føljeton i Bornholms Avis og Amtstidende fra 29-11-1904 til 14-6-1905 i 123 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg Australia
 Bog (oversætter) Lundegård, Axel: Stormfuglen. En historisk Silhuet. Avt. Overs. ved Johannes Magnussen. ♦ V. Pio, 1903. 169 sider. Pris: kr. 2,50 (1903, roman)
originaltitel: Stormfågeln, 1893
Detaljer
af Axel Lundegård (1861-1930, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 6-12-1903, B, side 2 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Underligt Selskab. Roman. Aut. Oversættelse ved Joh. Magnussen. (Tillæg til "Verdens-Spejlet"). ♦ ["Verdens-Spejlet"] [ikke i boghandlen], 1903. 142 sider (1903, roman)
originaltitel: In strange company, 1894
del af: Verdens-Spejlet
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Glyn, Elinor: En ung Dames Dagbog. Aut. Overs. ved Johs. Magnussen. ♦ Gyldendal, 1903. 314 sider. Pris: kr. 4,50 (1903, roman)
originaltitel: The reflections of Ambrosine, 1902
Detaljer
af Elinor Glyn (1864-1943, sprog: engelsk)
1915 Senere udgave: En ung Dames Dagbog. Aut. Oversættelse af Johs. Magnussen. ♦ John Martin, 1915. 284 sider
1919 Senere udgave: En ung Dames Dagbog. Aut. Oversættelse af Johs. Magnussen. Ny Udg. ♦ John Martin, 1919. 268 sider
kollaps Noter
 note til titel På engelsk også med titlen: The seventh commandment.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Dagens Nyheder 12-12-1903, side 6 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann] Link til ekstern webside Mediestream Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 Bog (oversætter) Oppenheim, E. Ph.: Dunkle Magter. (Den hemmelighedsfulde Hr. Sabin II). Roman. Aut. Oversættelse ved Johs. Magnussen. ♦ 1904. 254 sider (1904, roman)
originaltitel: ?
del af: Hjemmet
Detaljer
af Edward Phillips Oppenheim (1866-1946, sprog: engelsk)
1903 Samhørende, 2. del af: Den hemmelighedsfulde Hr. Sabin. Roman. Aut. Oversættelse ved Johs. Magnussen. ♦ "Damernes Blad", 1903. 342 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "Hjemmet".
 Bog (oversætter) Ridge, P.: Hittebarnet. (Margaret Cannons Historie). Roman ved Joh. Magnussen. ♦ Salmonsen, 1904. 256 sider. Pris: kr. 3,50 (1904, roman)
originaltitel: Lost property. The story of Maggie Cannon, 1902
Detaljer
af William Pett Ridge (1859-1930, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Allen, Grant: En afrikansk Millionær. Roman. Aut. Overs. ved Johs. Magnussen. ♦ [ikke i boghandlen], 1905. 208 sider (1905, roman)
originaltitel: An African millionaire, 1897
serietitel: Hjemmets Romanbibliotek
Detaljer
af Charles Grant Blairfindie Allen (1848-1899, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog (oversætter) Allen, Grant: Frk. Cayleys Eventyr. Roman. Aut. Oversættelse ved Johs. Magnussen. ♦ [ikke i boghandlen], 1905. 244 sider (1905, roman)
originaltitel: Miss Cayley's adventures, 1899
serietitel: Hjemmets Romanbibliotek
Detaljer
af Charles Grant Blairfindie Allen (1848-1899, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Hjemmets Romanbibliotek (1905-)
Detaljer om serien
 Bog (oversætter) Geijerstam, G. af: Karen Brandts Drøm. En Roman fra gamle Dage. Oversat fra Svensk af Joh. Magnussen. ♦ V. Pio, 1905. 232 sider. Pris: kr. 3,00 (1905, roman)
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Strang, Herbert: Kobo. En Roman fra den japansk-russiske Krig. Aut. dansk-norsk Udg. ved Johs. Magnussen. ♦ E. Jespersen, 1905. 264 sider, 1 billede og 1 kort. Pris: kr. 2,50. (Trykkested: Aarhus) (1905, roman)
originaltitel: Kobo, 1905
Detaljer
af George Herbert Ely (1866-1958, sprog: engelsk)
af Charles James L'Estrange (1867-1947, sprog: engelsk)
1921 Senere udgave: Kobo. En Roman fra den japansk-russiske Krig. Autoriseret dansk-norsk Udg. ved Johannes Magnussen. 4. Oplag. ♦ Jespersen, [1920]. 220 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) White, F. M.: Det mørke Hus. Roman. Aut. Oversættelse ved Johs. Magnussen. ♦ "Politiken"s Forlag, 1905. 398 sider. Pris: kr. 0,75 (1905, roman)
originaltitel: ?
del af: Ekstrabladet
Detaljer
af Fred Merrick White (1859-1935, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ekstrabladet 4-9-1905 til 16-11-1905.
 Bog (oversætter) Allen, Grant: En Selskabsdames Eventyr. Roman. Aut. dansk-norsk Udgave ved Johs. Magnussen. ♦ E. Jespersen, 1905. 244 sider. Pris: kr. 3,00 (1905, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
af Charles Grant Blairfindie Allen (1848-1899, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Adresse-Avisen 17-12-1905, side 3 [Anmeldelse, signeret: H].
 Bog (oversætter) Lundegård, Axel: Dronning Margrethe. Valdemar Danekonges Datter. Oversat fra svensk af J. Magnussen. ♦ V. Pio, 1906-07. [Bind 1-2], 250 + 122 suder. Pris: kr. 7,00 (1906-07, roman)
originaltitel: Drottning Margareta, 1905-06
Detaljer
af Axel Lundegård (1861-1930, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bindenes titler: [1]: Hendes Ungdom. [2]: Hendes Livs Kamp.
 anmeldelse Lolland-Falsters Folketidende 17-4-1907, side 2 [Anmeldelse, signeret: M.J.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) White, F. M.: Kronens Byrde. Roman. Aut. Oversættelse ved Johs. Magnussen. ♦ "Politiken"s Forlag, 1906. 454 sider. Pris: kr. 0,75 (1906, roman)
originaltitel: The weight of the crown, 1904
del af: Ekstrabladet
Detaljer
af Fred Merrick White (1859-1935, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ekstrabladet fra 17-11-1905 til 19-2-1906.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg Australia
 Bog (oversætter) Glyn, Elinor: Skæbnens Omskiftelser. Roman. Aut. Oversættelse ved Johs. Magnussen. ("Hjemmet"s Romanbibl.). ♦ ["Hjemmet"] [ikke i boghandlen], 1906. 112 sider (1906, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Hjemmets Romanbibliotek
af Elinor Glyn (1864-1943, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Doktor Nicola. Roman. Oversat af Johannes Magnussen. ("Vendsyssel Tidende"s Feuilleton). ♦ Hjørring, "Vendsyssel Tidende"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1906. 742 sider, illustreret (1906, roman)
del af: Vendsyssel Tidende
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Udklipningsføljeton i Vendsyssel Tidende fra 16-9-1905 til 5-5-1906. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Magnay, W.: Den røde Kansler. Roman. Oversat af J. Magnussen. ♦ "Hjemmet"s Forlag, 1908. 224 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, roman)
originaltitel: The red chancellor, 1901
del af: Hjemmet
Detaljer
af William Magnay (1855-1917, sprog: engelsk)
1946 Senere udgave: Den røde Kansler. ♦ Politiken, 1946. 80 sider. Pris: kr. 0,60
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "Damernes Blad" 1902.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johs. Magnussen. (Særtr. af "Randers Venstreblad"s Føljeton). ♦ [Randers Venstreblad] [ikke i boghandlen], 1909. 408 sider, illustreret (1909, roman)
del af: Randers Venstreblad
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i "Randers Venstreblad".
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Doktor Nikola. Oversat af Johannes Magnussen. ♦ København, Martin's Forlag, 1915. 182 sider (1915, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 89
serietitel: Doktor Nikola [Martin's Forlag], 1
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
kollaps Noter
 url Fuld visning af denne danske oversættelse på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Lindau, Paul: En Medhjælp. Berliner Roman. Aut. Oversættelse af Johannes Magnussen. ♦ John Martin, 1915. 192 sider (1915, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave
Detaljer
af Paul Lindau (1839-1919, sprog: tysk)
1896 1. udgave: En Medhjælp. Berliner Roman. Autoriseret Oversættelse ved Johannes Magnussen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1896. 335 sider
 Bog (oversætter) Glyn, Elinor: En ung Dames Dagbog. Aut. Oversættelse af Johs. Magnussen. ♦ John Martin, 1915. 284 sider (1915, roman)
serietitel: Damernes Bøger
Detaljer
af Elinor Glyn (1864-1943, sprog: engelsk)
1903 1. udgave: En ung Dames Dagbog. Aut. Overs. ved Johs. Magnussen. ♦ Gyldendal, 1903. 314 sider. Pris: kr. 4,50
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Ægypteren Faros. Oversat af Johs. Magnussen. ♦ John Martin, 1916. 176 sider (1916, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 103
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1900 1. udgave: Ægypteren Faros. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1900. 368 sider
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Den kinesiske Stav. Doktor Nikola II. Oversat af Johannes Magnussen. ♦ København, Martin's Forlag, 1916. 192 sider (1916, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 91
serietitel: Doktor Nikola [Martin's Forlag], 2
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Vidunderkuren. Doktor Nikola III. Oversat af Johs. Magnussen. ♦ John Martin, 1916. 158 sider (1916, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 93
serietitel: Doktor Nikola [Martin's Forlag], 3
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 [Del 3] 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Had. Doktor Nikola. IV. Oversat af Johs. Magnussen ♦ (1916, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 94
serietitel: Doktor Nikola [Martin's Forlag], 4
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Glyn, Elinor: En ung Dames Dagbog. Aut. Oversættelse af Johs. Magnussen. Ny Udg. ♦ John Martin, 1919. 268 sider (1919, roman)
Detaljer
af Elinor Glyn (1864-1943, sprog: engelsk)
1903 1. udgave: En ung Dames Dagbog. Aut. Overs. ved Johs. Magnussen. ♦ Gyldendal, 1903. 314 sider. Pris: kr. 4,50
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Ægypteren Faros. Aut. Oversættelse ved Johannes Magnussen. Ny Udgave. ♦ Martin, 1921. 166 sider (1921, roman)
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1900 1. udgave: Ægypteren Faros. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1900. 368 sider
 Bog (oversætter) Strang, Herbert: Kobo. En Roman fra den japansk-russiske Krig. Autoriseret dansk-norsk Udg. ved Johannes Magnussen. 4. Oplag. ♦ Jespersen, [1920]. 220 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af George Herbert Ely (1866-1958, sprog: engelsk)
af Charles James L'Estrange (1867-1947, sprog: engelsk)
1905 1. udgave: Kobo. En Roman fra den japansk-russiske Krig. Aut. dansk-norsk Udg. ved Johs. Magnussen. ♦ E. Jespersen, 1905. 264 sider, 1 billede og 1 kort. Pris: kr. 2,50. (Trykkested: Aarhus)
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Berlin].
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Doktor Nicola. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Johannes Magnussen. ♦ Martin, 1921. 172 sider. ([Doktor Nikola, I]) (1921, roman)
serietitel: Doktor Nikola [Martin's Forlag], 1
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Den kinesiske Stav. Doktor Nikola II. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark ved Johannes Magnussen. ♦ Martin, 1921. 176 sider (1921, roman)
serietitel: Doktor Nikola [Martin's Forlag], 2
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Vidunderkuren. Doktor Nikola III. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Johannes Magnussen. ♦ Martin, 1921. 126 sider (1921, roman)
serietitel: Doktor Nikola [Martin's Forlag], 3
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 [Del 3] 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Had. Doktor Nikola. IV. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark ved Johannes Magnussen. ♦ Martin, 1921. 136 sider (1921, roman)
serietitel: Doktor Nikola [Martin's Forlag], 4
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Dr. Nikola og den kinesiske stav. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ Thaning & Appel, 1954. 160 sider. Pris: kr. 4,85. (Trykkested: Christiansfeld) (1954, roman)
serietitel: Gyser-klubben
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Boothby, Guy: Doktor Nikola. [Ny udg.] (1959, roman)
Detaljer
af Guy Newell Boothby (1867-1905, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Doktor Nikola. Roman. Overs. af Johannes Magnussen. Med mange Illustrationer. ♦ 1899. 652 sider, illustreret. (Hver 8 Dags Roman-Bibliotek)
 Bog (oversætter) Schiller, Friedrich [von]: Maria Stuart. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. Wilhelm Tell. Paa Dansk ved P. Hansen. Indledning: Frederik Dessau (1963, dramatik)
serietitel: Borgens Billigbøger, 13
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
forord af Frederik Dessau (1927-2019)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Clavigo
Sørgespil i 5 Akter af Goethe. Oversat af N.T. Bruun. [Paa Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Magnussen
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 29-09-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Æresgæld
Syngestykke i 1 Akt af Paul Heyse. Oversat af Johannes Magnussen. [På Casino:] Sørgespil
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
(premiere 01-04-1886 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Røverne
Sørgespil i 5 Akter af Schiller. Oversat af J.C. Ryge.
[Gørbing Frank:] Oversat ved Mathias Rahbek
[Paa Dagmarteatret:] Skuespil, oversat af Johannes Magnussen
[På Etablissement National:] Skuespil i 1 Akt, frit efter Schillers Røverne, paa Dansk af --
[I Ulvedalene:] Bearbejdet af Adam Poulsen
[På Odense Teater:] Skuespil i 5 Akter (12 Afdelinger). Oversat af C. Riis Knudsen. Scenemusik af Vilhelm Rosenberg
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af J.C. Ryge (1780-1842)
oversat af Matthias Rahbek (1780-1846)
oversat af Adam Poulsen, f 1879 (1879-1969)
oversat af C. Riis-Knudsen (1863-1932)
musik af Vilhelm Rosenberg (1862-1944)
(premiere 15-08-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter) Daarlig Race
Skuespil i 3 Akter af José Echegaray y Eizaguirre (»De mala raza«). Oversat efter Granichstaedten's Bearbejdelse af Johannes Magnussen
af José Echegaray (1832-1916, sprog: spansk)
af Emil Granichstädten (1847-1904, sprog: tysk)
(premiere 13-04-1890 på Dagmarteatret)
(oversætter) Natalie
Skuespil i 4 Akter af Ivan Turgénjev, oversat efter Eug. Zabels tyske Bearbejdelse, af Johs. Magnussen
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
bearbejdelse af Eugen Zabel (1851-1924, sprog: tysk)
(premiere 07-09-1890 på Dagmarteatret)
(oversætter) Kabale og Kærlighed
[indtil 1828-29: borgerligt] Sørgespil i 5 Akter af Fr. Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[Til Dagmarteatret:] Skuespil ... Oversat af Johannes Magnussen
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 01-09-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter) Fiesco
Sørgespil i 5 Akter af Friedrich von Schiller. Oversat af Johannes Magnussen
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
(premiere 13-04-1893 på Dagmarteatret)
(oversætter) Minna af Barnhelm
eller Soldaterlykken, Komedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af P.T. Wandal
[Til Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Magnussen under Titlen: Minna von Barnhelm
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
(premiere 14-10-1771 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter) Jægerne
Komedie [1859-60: Skuespil] i 5 Akter af Iffland. Oversat af Ch.D. Biehl og senere [1859-60:] af Th. Overskou [med Musik af Joseph Glæser]. [Til Folketeatret:] Folkeskuespil i 5 Akter (7 Afdelinger). Oversat af Johannes Magnussen
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
musik af Joseph Glæser (1835-1891)
(premiere 25-03-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(oversætter) Don Carlos, Infant af Spanien
Sørgespil i 5 Akter af Fr. Schiller, oversat af K.L. Rahbek og (indrettet til det kgl. Teater) af C. Molbech
[Fra 1905:] Dramatisk digt i 5 akter. Oversættelse: Johannes Magnussen
[På Århus Teater:] Et dramatisk digt (i 13 billeder). Oversættelse: Johannes Magnussen
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
bearbejdelse af Christian Molbech (1783-1857)
(premiere 20-09-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 13)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden